Wildkamperen

Wilt u recreatief overnachten met een tent, caravan, camper of een ander overnachtingsmiddel, op een locatie die daarvoor niet is bestemd (geen officiële kampeerplaats)? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing voor het recreatief overnachten aanvragen.

Vul het formulier in en stuur het met alle bijlagen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de overnachting naar sw.vergunningen@nieuwegein.nl.

Direct aanvragen (pdf, 122 KB)

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop)

Is het recreatief overnachten een besloten activiteit waarbij er in de tent:

  • Nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen of
  • Verzorging wordt geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar of
  • Verzorging wordt geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen of
  • Verblijfsruimte is voor meer dan 150 mensen tegelijk

dan moet u ook het meldingsformulier Bgbop in te vullen. Dit formulier dient u dan samen met de aanvraag kampeerontheffing in bij de gemeente.

Kosten

  • Kampeerontheffing: € 106,50
  • Melding Bgbop: gratis