Adresonderzoek

Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u ons vragen om een adresonderzoek te starten. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen bij onjuiste inschrijvingen een adresonderzoek starten.

Afspraak maken voor een adresonderzoek

Wij ontvangen graag zoveel mogelijk informatie over de persoon waarnaar het onderzoek gedaan moet worden, zoals een mogelijk nieuw adres, een telefoonnummer, een e-mailadres en gegevens over de werkgever en/of familie. Het kan zijn dat u vanwege het onderzoek meerdere keren poststukken ontvangt, gericht aan de persoon waar u een onderzoek naar laat uitvoeren. Deze kunt u retour afzender sturen.

De genoemde bewoner kan niet direct van uw adres uitgeschreven worden. De gemeente is voor adresonderzoek onder meer afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom gemiddeld drie maanden duren. Na afloop van het onderzoek wordt deze persoon ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de BRP. Wij stellen u dan op de hoogte van het resultaat.

Woont de genoemde bewoner wel op het adres dan beƫindigen wij het onderzoek na ontvangst van een door de hoofdbewoner/eigenaar ingevulde bewonersverklaring.

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Ingevuld formulier: verzoek om uitschrijving, (pdf-bestand, 117 kb).
  • Contactgegevens en eventueel het nieuwe adres van de persoon in onderzoek.

U bent eigenaar, huurder of medebewoner van de woning.

Terug naar

Meer informatie