Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Een Wob-verzoek doet u via het digitale formulier. Leg duidelijk uit waarover u informatie vraagt. Geef, als het mogelijk is, concreet en duidelijk aan welk document u wilt ontvangen. Zo kunnen wij sneller een besluit nemen op uw Wob-verzoek.

Indienen Wob-verzoek

Uw Wob-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  1. Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
  2. Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

In een aantal gevallen maken wij geen informatie openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Persoonlijke en privacygevoelige informatie
  • Bedrijfs- en fabricage gegevens
  • Informatie over strafbare feiten
  • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente raken
  • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken. 

Deze uitzonderingen staan in artikel 10 en 11 van de Wob.

Voor een Wob-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer uitstellen voor vier weken. Daarnaast kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Op ingediende WOB-verzoeken zijn de Wet openbaarheid van bestuur en de beleidsregels indienen WOB-verzoeken Nieuwegein van toepassing.