Luchtkwaliteit

De gemeente houdt de luchtkwaliteit al een aantal jaren scherp in de gaten. Elk jaar verschijnt er een rapport met meetresultaten. U kunt de luchtkwaliteit van 2023 ook op een kaart bekijken. Nieuwegein is een van de weinige gemeenten die zo'n luchtkwaliteitskaart heeft.

Luchtkwaliteitskaart

Roetkaart

Hoe werkt de luchtkwaliteitskaart?

  • Via de navigatieknoppen linksboven kunt u de kaart verschuiven en in- en uitzoomen.
  • Via de + rechtsboven kunt u de achtergrond veranderen en de gridkaarten fijnstof (PM10) tonen.

De luchtkwaliteit (NO2 en PM10) is berekend voor de hele gemeente. Alle wegen die een relevante bijdrage leveren zijn als verspreidingsbron ingevoerd (tot 3 kilometer buiten de gemeente). Op korte afstand van deze wegen is gebruik gemaakt van een fijnmazig grid aan rekenpunten (10x10 meter) en op grotere afstand van een iets grover grid (25x25 meter). Zo wordt de invloed van het verkeer op de plaatselijke luchtkwaliteit duidelijk. Ook midden in woonwijken zijn soms verschillen in concentraties te zien. Deze worden veroorzaakt door de gebruikte achtergrondconcentraties (grid van 1x1 kilometer).

De getoonde gridkaarten zijn een schatting. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom berekenen in plaats van meten?

Met rekenmodellen kunnen we op een snelle en relatief goedkope manier de luchtkwaliteit langs alle drukke wegen in Nieuwegein laten zien. De rekenmodellen zijn goedgekeurd door de Rijksoverheid en de uitkomsten worden regelmatig vergeleken met metingen. Het voordeel van berekenen is dat we zo ook de luchtkwaliteit in de toekomst kunnen voorspellen. Zo kunnen we op tijd knelpunten proberen op te lossen.

Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid. Daarom heeft de Europese Unie voor een aantal stoffen vastgesteld hoeveel daarvan in de lucht mag zitten. Deze normen zijn doorvertaald naar Nederlandse regels (Wet milieubeheer).

Voor de meeste stoffen voldoet Nederland inmiddels aan de normen. Maar op sommige plekken zit er nog te veel stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (onder andere PM10) in de lucht. Vooral langs drukke verkeerswegen in de Randstad en in de buurt van industrie en veehouderijen.

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat afkomstig is van het verkeer, de industrie en huishoudens (verwarmingsketels, open haarden en houtkachels). Veel stikstofdioxide in de lucht betekent dat er ook andere gassen en stoffen in de lucht zitten die slecht kunnen zijn voor de gezondheid. 

Fijnstof

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor allerlei kleine vaste deeltjes in de lucht. Fijnstof wordt geproduceerd door het verkeer, de industrie en huishoudens (verwarmingsketels, open haarden en houtkachels). Een deel van het fijnstof in de lucht heeft een natuurlijke oorzaak (zeezout, bodemstof). Fijnstof is altijd slecht voor de gezondheid, hoeveel er ook in de lucht zit. 

Roet

Een deel van het fijnstof in de lucht bestaat uit roet (elementair koolstof of EC). Roet is vooral afkomstig van het verkeer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat roet slecht is voor de gezondheid. Er is geen wettelijke norm, maar we kijken bij (dreigende) problemen wel hoe we de hoeveelheid roet kunnen verminderen.

Op de roetkaartvan Nieuwegein kunt u de hoeveelheid roet in de lucht bekijken.

De roetconcentraties zijn berekend voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarbij zijn alle wegen die een relevante bijdrage leveren - tot 3 kilometer buiten de gemeentegrens - als verspreidingsbron ingevoerd. Op korte afstand van deze wegen is gebruik gemaakt van een fijnmazig grid aan rekenpunten (10x10 meter) en op grotere afstand van een iets grover grid (25x25 meter). De invloed van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit wordt hiermee duidelijk inzichtelijk. Ook midden in woonwijken zijn soms verschillen in concentraties te zien; deze worden veroorzaakt door de gebruikte achtergrondconcentraties (grid van 1x1 kilometer).