Onderscheidingen

In Nieuwegein wonen vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens en die veel betekenen voor de samenleving. Ze verdienen bijzondere aandacht. Daarom kunnen deze bijzondere Nieuwegeiners worden voorgedragen voor een Koninklijke of een Nieuwegeinse onderscheiding. Hier én in de folder leest u voor welke onderscheidingen, wat de criteria zijn en hoe u iemand kunt voordragen.

Elk jaar worden vlak voor Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: de 'lintjesregen' of 'algemene gelegenheid'. Maar ook het hele jaar door worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Als u iemand weet, kunt u de aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waar de kandidaat woont.
De burgemeester toetst strikt vertrouwelijk en adviseert. Daarna dient de burgemeester de voorstellen in bij de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Die adviseert ook en zendt het door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.

Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en adviseren, neemt dat geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen vóór 27 april te verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen uiterlijk op 1 juli van het jaar ervóór in te leveren.

U kunt ook een aanvraag indienen voor een bijzondere gelegenheid (tussentijdse uitreiking). Houdt u er rekening mee dat uw voordracht minimaal zes maanden voor de datum van uitreiking bij de gemeente is ingediend. De tussentijdse uitreiking mag alleen als een rechtstreeks verband is tussen de verdiensten waarvoor iemand is voorgedragen en de speciale datum van uitreiking (jubileum bij vereniging). Of als sprake is van beëindiging van de activiteiten zoals een bestuursfunctie.

Nieuwegein kent de volgende drie onderscheidingen

  • De Erepenning.
  • De Anna van Rijnpenning.
  • De Stadspenning.

Een jubileum, een afscheid of een andere gelegenheid kan aanleiding een onderscheiding aan te vragen.
De hoogste Nieuwegeinse onderscheiding is de Erepenning, gevolgd door de Anna van Rijnpenning en de Stadspenning.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor één van deze penningen moet iemand zich volgens het college van burgemeester en wethouders geruime tijd belangeloos en op buitengewone wijze hebben ingezet voor de Nieuwegeinse samenleving.
Dat kan zijn op maatschappelijk, sociaal, cultureel, kerkelijk of sportief gebied. Het college kan ook een penning toekennen als sprake is van een uitermate bijzondere activiteit of prestatie. De Erepenning wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend, de Anna van Rijnpenning in iets minder uitzonderlijke. De Stadspenning kan behalve aan personen ook worden uitgereikt aan bedrijven, instellingen, verenigingen en andere organisaties. Elke aanvraag voor een Nieuwegeinse onderscheiding wordt voorgelegd aan de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij kijken zorgvuldig of iemand  in aanmerking komt voor een penning en voor welke.

Nadat uw aanvraag is binnengekomen, toetst het secretariaat van de burgemeester de gegevens.
Daarna adviseert het secretariaat aan het college van burgemeester en wethouders.
Daarop besluit het college. Zodra het besluit bekend is, neemt het secretariaat van de burgemeester contact op met de indiener. Het besluit is over het algemeen enkele weken vóór de beoogde datum van uitreiking bekend.

Om de aanvraag op tijd te verwerken, dient u een aanvraag uiterlijk twee maanden vóór de datum van uitreiking te doen. Dit kan bij het secretariaat van de burgemeester, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Denkt u eraan in de aanvraag de volgende gegevens te vermelden:

  • Persoonlijke gegevens van de kandidaat (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats).
  • Een omschrijving van de verdienstelijke activiteiten voor Nieuwegein van de door u voorgedragen kandidaat.
  • Voor welke instellingen of verenigingen en in welke perioden).
  • Motivering van de aanvraag (toelichting op de activiteiten).
  • Voorgestelde datum van uitreiking.

Verenigingen sturen bij de aanvraag de akte van oprichting, informatie over de financiële positie, aantal leden en doelstelling van de vereniging.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de burgemeester van Nieuwegein, telefoonnummer 030-607 15 15.