Jongerenlintje De Doorslag

De gemeente Nieuwegein geeft elk jaar een onderscheiding aan jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de stad. Ze hebben bijvoorbeeld een sponsorloop georganiseerd voor een goed doel, helpen altijd mee op de kinderboerderij of hebben een dansgroep opgericht voor andere kinderen.

We noemen het jongerenlintje De Doorslag. Voor deze naam is gekozen omdat de winnaars van doorslaggevend belang zijn voor onze Nieuwegeinse samenleving.

Jongere nomineren

U kunt een jongere nomineren door onderstaand formulier in te vullen.

Nominatie inzenden

Een commissie met de burgemeester van Nieuwegein als voorzitter gaat de nominaties beoordelen. De bekendmaking is rond half december 2023. Hiervan ontvangen mensen die een jongere hebben genomineerd een persoonlijk bericht.

De jongerenlintjes worden jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nieuwegein.

Voorwaarden

  • De jongere is niet ouder dan 21 jaar.
  • De activiteit of de bijzondere gebeurtenis heeft met Nieuwegein te maken. De jongere hoeft zelf niet in Nieuwegein te wonen.
  • De activiteit is niet langer dan een jaar geleden.
  • De nominatie wordt ondersteund door 2 of meer andere personen of organisaties, waarvan in ieder geval 1 meerderjarig is en 1 geen familielid. In totaal worden er per jongere dus minimaal 3 formulieren ingestuurd.

Let op! Hou de nominatie geheim voor de jongere zodat het een verrassing blijft.

Winnaars jongerenlintje 2022