Onderscheidingen

In Nieuwegein wonen veel bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens en die veel betekenen voor de samenleving. Ze verdienen bijzondere aandacht. Daarom kunnen deze bijzondere Nieuwegeiners worden voorgedragen voor een Koninklijke of een Nieuwegeinse onderscheiding. Hieronder leest u voor welke onderscheidingen, wat de criteria zijn en hoe u iemand kunt voordragen.

Koninklijke onderscheiding

De Koninlijke onderscheidingen worden elk jaar op 24 april uitgereikt, vlak voor Koningsdag. Dit heet ook wel de 'lintjesregen'. Maar ook het hele jaar door worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Als u iemand weet, kunt u de aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waar diegene woont.

De burgemeester toetst strikt vertrouwelijk en adviseert. Daarna dient de burgemeester de voorstellen in bij de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Die adviseert ook en zendt het door naar het Kapittel voor de Civiele Orden.

U kunt een lintje voor iemand aanvragen bij de burgemeester van de gemeente waar die persoon woont. De lintjes worden elk jaar vlak voor Koningsdag (27 april) uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de Koning.

Meerdere personen controleren alle aanvragen en adviseren. Dat kost veel tijd. Doe uw aanvraag daarom uiterlijk op 1 juli van het jaar ervóór.

Tussentijdse uitreiking

U kunt ook een aanvraag indienen voor een Bijzondere Gelegenheid. Er moet dan een rechtstreeks verband zijn tussen de verdiensten waarvoor iemand is voorgedragen en de speciale datum van uitreiking. Denk aan een jubileum bij een vereniging. Of als iemand stopt met een bestuursfunctie.

Wilt u een tussentijdse uitreiking voor iemand aanvragen? Dien uw voordracht dan uiterlijk 6 maanden voor de datum van uitreiking in bij de gemeente.

Nieuwegeinse onderscheidingen

Een jubileum, een afscheid of een andere gelegenheid kan aanleiding zijn om een onderscheiding voor iemand aan te vragen. Nieuwegein heeft 3 onderscheidingen:

  • De Erepenning
  • De Anna van Rijnpenning
  • De Stadspenning

De hoogste Nieuwegeinse onderscheiding is de Erepenning.
Voor kinderen en jongeren is er het jongerenlintje De Doorslag.

Wie komt in aanmerking?

Om een penning te kunnen krijgen, moet iemand zich geruime tijd vrijwillig en op buitengewone wijze hebben ingezet voor Nieuwegein. Dat kan zijn op maatschappelijk, sociaal, cultureel, kerkelijk of sportief gebied. Of vanwege een uitermate bijzondere activiteit of prestatie. De Erepenning wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend, de Anna van Rijnpenning in iets minder uitzonderlijke. De Stadspenning kan ook worden uitgereikt aan bedrijven, instellingen, verenigingen en andere organisaties.

Het college van B&W bekijkt alle aanvragen. Zij beoordelen of iemand een penning kan krijgen en welke.

Nieuwegeinse onderscheiding aanvragen

Doe uw aanvraag uiterlijk 2 maanden vóór de datum van uitreiking. Stuur een brief naar:

Secretariaat van de burgemeester
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Het secretariaat van de burgemeester controleert de aanvraag en adviseert het college van B&W. Het college neemt de beslissing. Meestal is de beslissing een paar weken vóór de uitreiking bekend. Het secretariaat laat u weten of de kandidaat een penning krijgt. 

Wat moet ik meesturen

Wilt u iemand voordragen voor een Nieuwegeinse onderscheiding? Stuur dan de volgende informatie mee: 

  • Persoonlijke gegevens van de kandidaat (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats).
  • Wat de kandidaat voor Nieuwegein heeft gedaan.
  • Voor welke instellingen of verenigingen dit was en wanneer.
  • Motivering van de aanvraag (toelichting op de verdienstelijke activiteiten).
  • Voorgestelde datum van uitreiking.

Verenigingen sturen bij de aanvraag de akte van oprichting, informatie over de financiële positie, aantal leden en doelstelling van de vereniging.