Internationale samenwerking

Gemeente Nieuwegein werkt sinds 1991 samen met steden in andere landen. Dit hebben wij vastgelegd in ons internationaal beleid. De eerste 13 jaar van onze internationale samenwerking stonden de stedenbanden met Puławy (Polen) en Rundu (Namibië) centraal. Later kwamen hier andere Europese samenwerkingsverbanden bij: 

  • We zijn van 2012 tot 2014 trekker geweest van het Europese kennisuitwisselingsproject Labour Plus, rondom integratie van etnische minderheden. 
  • Ook was Nieuwegein samen met onder andere Utrecht, Newcastle en Malmö van 2013 tot 2015 deelnemer aan GAIA: Global Awareness in Action. Binnen GAIA deelden steden kennis en ervaring en werkten ze aan bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Diverse lokale initiatieven deden ook mee aan dit project zoals Werkgroep Rundu, Stichting Fairtrade Nieuwegein, Netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein, Cirkeltje rond, de Kledingbank en IVN.

Dankzij de inzet van vrijwilligers is Nieuwegein sinds 2010 officieel een Fairtrade Gemeente.

In 2017 stellen wij een nieuwe internationale aanpak op. In het coalitieakkoord (pdf, 708 kB) staat de wens voor een nieuwe vorm van wereldwijde bewustwording. Dit betekent dat we wereldwijde bewustwording centraal stellen. Dat doen we naast de stedenband met Rundu en de kennisuitwisseling met andere Europese gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven.

Wereldwijde bewustwording

Onder wereldwijde bewustwording verstaan we: Het vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen elders in de wereld en de relatie tussen deze omstandigheden en die van ons in Nederland. Ons doel is een bredere betrokkenheid bij de Global Goals van de VN. Die richten zich op een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Wij vinden het belangrijk om inwoners bewust te maken van de toenemende verbondenheid en afhankelijkheid tussen mensen wereldwijd. We willen graag helpen bij initiatieven die bijdragen aan de aanpak van wereldwijde vraagstukken. 

Beleid op basis van gesprekken

Gemeente Nieuwegein praat hierover met partijen binnen de gemeente die al internationaal betrokken zijn. Bijvoorbeeld scholen, vluchtelingenwerk, kerken, bedrijven en de bibliotheek. Het doel is om een overzicht te krijgen van wat mensen belangrijk vinden en of wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op basis van die gesprekken stellen we het nieuwe beleid samen.

Meer informatie