Internationale samenwerking

Gemeente Nieuwegein werkte van 1991 tot 2021 samen met steden in andere landen. Dit staat vastgelegd in ons internationaal beleid. De eerste 13 jaar van onze internationale samenwerking stonden de stedenbanden met Puławy (Polen) en Rundu (Namibië) centraal. Later kwamen hier andere Europese samenwerkingsverbanden bij: 

  • We zijn van 2012 tot 2014 trekker geweest van het Europese kennisuitwisselingsproject Labour Plus, rondom integratie van etnische minderheden. 
  • Ook was Nieuwegein samen met onder andere Utrecht, Newcastle en Malmö van 2013 tot 2015 deelnemer aan GAIA: Global Awareness in Action. Binnen GAIA deelden steden kennis en ervaring en werkten ze aan bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Diverse lokale initiatieven deden ook mee aan dit project zoals Werkgroep Rundu, Stichting Fairtrade Nieuwegein, Netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein, Cirkeltje rond, de Kledingbank en IVN.

Fairtrade Gemeente

Dankzij de inzet van vrijwilligers is Nieuwegein sinds 2010 officieel een Fairtrade Gemeente.

Stedenbanden

Een stedenband is een vriendschapsband tussen 2 steden. De gemeente Nieuwegein heeft jarenlang een band gehad met 2 steden.

Van 1994 tot en met 2021 hadden we een stedenband met de Poolse stad Puławy. Dit was voornamelijk gericht op kennisuitwisseling. Ook hadden we van 1994 tot 2021 een stedenband met Rundu in Namibië. Daarmee wisselden we niet alleen kennis uit, maar werkten we ook samen.

Internationaal beleid

In 2017 stelden wij een nieuwe internationale aanpak op. In het coalitieakkoord (pdf, 708 kB) staat de wens voor een nieuwe vorm van wereldwijde bewustwording. Dit betekent dat we wereldwijde bewustwording centraal stellen. Dat doen we met andere Europese gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven.

Wereldwijde bewustwording

Onder wereldwijde bewustwording verstaan we: het vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen elders in de wereld en de relatie tussen deze omstandigheden en die van ons in Nederland. Ons doel is een bredere betrokkenheid bij de Global Goals van de VN. Die richten zich op een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Wij vinden het belangrijk om inwoners bewust te maken van de toenemende verbondenheid en afhankelijkheid tussen mensen wereldwijd. We willen graag helpen bij initiatieven die bijdragen aan de aanpak van wereldwijde vraagstukken. 

Beleid op basis van gesprekken

Gemeente Nieuwegein sprak hierover met partijen binnen de gemeente die al internationaal betrokken waren. Bijvoorbeeld scholen, vluchtelingenwerk, kerken, bedrijven en de bibliotheek. Zo wilden we een overzicht krijgen van wat mensen belangrijk vinden en of wij daar een bijdrage aan konden leveren. Op basis van die gesprekken stelden we het beleid samen.