Aangifte van overlijden

U moet een overlijdensaangifte doen in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit binnen 6 werkdagen. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte, maar de familie kan dit ook doen. Als familielid maakt u een afspraak bij de gemeente. Bent u uitvaartverzorger, doe dan online aangifte.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Start de aangifte

Wat hebt u nodig?

 • eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3).
 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel.
 • Burgerservicenummer van de overledene.
 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte).
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts (A-formulier). Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS.

En in sommige situaties:

 • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
 • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

Proces

Na de online aangifte krijgt u van ons de nodige documenten (verlof en gevraagde uittreksels) via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Let op: schrijf het nummer van de overlijdensakte op de B-envelop, in het daarvoor bestemde vak.

Lever het A-formulier en de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in bij de gemeente. Of stuur het zo snel mogelijk op naar:

Afdeling Burgerzaken
t.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Informatie:

Nieuw bezoekadres

Burgerzakenis naar een tijdelijk adres verhuisd vanwege een verbouwing. U bent welkom op Zoomstede 19. Lees meer

Overlijdensaangifte doen aan de balie gaat in 2 stappen:

 1. Stuur de documenten naar burgerzaken@nieuwegein.nl. Zo hebben wij meer tijd om de overlijdensakte op te maken, waardoor uw afspraak korter duurt.
 2. Maak een afspraak en neem de originele documenten mee.

Wij hebben de volgende documenten nodig:

 • Geldig legitimatiebewijs van uzelf
 • Verklaring van overlijden (A-verklaring)
 • Doodsoorzaakverklaring (B-verklaring)
 • Eventueel het trouwboekje van de overledene
 • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor

Is de overledene op een natuurlijke manier gestorven? Dan hebben wij ook nodig:

 • Verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Is de overledene niet op een natuurlijke manier gestorven? Dan hebben wij ook nodig:

 • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)
Maak uw afspraak >

Wij geven u 2 documenten mee:

 • Een document waarmee wij toestemming geven voor de uitvaart. Dit heet een ‘verlof tot begraven’ of een ‘verlof tot cremeren’. Wilde de overledene zijn lichaam aan de wetenschap geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • Een afschrift van de overlijdensakte. Deze heeft u nodig om het overlijden door te geven aan verschillende instanties.

Wat gebeurt er na mijn aangifte?

We verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook bij een eventuele partner. Daarnaast informeren we een aantal instanties over het overlijden:

 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Belastingdienst
 • Hoogheemraadschap
 • Gemeentelijke belastingen

Andere organisaties moet u zelf informeren. Gebruik hiervoor het afschrift van de overlijdensakte.

Kosten

 • Aangifte van overlijden: gratis
 • Afschrift overlijdensakte: € 14

Is een inwoner van Nieuwegein in het buitenland overleden? Dan moet u dit aan ons doorgeven. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig van de plaats waar de persoon is overleden. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit is een stempel die aangeeft dat het document echt is. Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.