Kosten en voorwaarden begraven

Noorderveld en Kerkveld zijn de 2 gemeentelijke begraafplaatsen van Nieuwegein. De kosten voor beide begraafplaatsen zijn verschillend.

Alle bedragen gelden voor 2022.

Een algemeen graf is altijd bestemd voor 2 overledenen. De gemeente bepaalt wie er in het graf wordt begraven. Dat betekent dat er vrijwel altijd iemand van buiten de familie in hetzelfde graf wordt begraven. Een echtpaar komt dus niet samen in 1 graf te liggen. In een particulier graf kan dit wel.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt deze periode niet verlengen
 • Minder mogelijkheden voor een grafsteen of gedenksteen
 • Eén soort graf
 • Een graf bestaat uit 2 lagen. Er wordt begraven in volgorde van overlijden
 • De gemeente bepaalt ook de plek van het graf
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld

Kosten (eenmalig)

Begraafrecht: € 1.989

Legeskosten: € 33

Onderhoudskosten: € 914

Bij een particulier graf kan een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf worden begraven. U kunt de grafrechten steeds verlengen. Zo blijft het graf langere tijd in de familie. Met een particulier gaf koopt u een vaste plek op de begraafplaats.

 • Grafrecht voor 10 of 20 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 of 10 jaar
 • Een graf bestaat uit 2 lagen. Er wordt begraven in volgorde van overlijden
 • Er worden alleen personen begraven die u hier wilt begraven
 • Veel mogelijkheden voor een graf- of gedenksteen
 • Verschillende soorten graven
 • Mogelijk op Noorderveld en Kerkveld

Kosten Noorderveld (eenmalig)

 • Graf voor 10 jaar: € 807
 • Graf voor 20 jaar: € 1.468
 • Begraafrecht: € 1.989
 • Legeskosten: € 33
 • Onderhoudskosten 10 jaar: € 1.308
 • Onderhoudskosten 20 jaar: € 2.453
 • Verlengen met 5 jaar: € 419
 • Onderhoudskosten: € 675
 • Verlengen van 10 jaar: € 763
 • Onderhoudskosten: € 1.308

Kosten Kerkveld (eenmalig)

 • Graf voor 10 jaar: € 931
 • Graf voor 20 jaar: € 1.689
 • Begraafrecht: € 2.463
 • Legeskosten: € 33
 • Onderhoudskosten: € 2.453
 • Verlengen met 5 jaar: € 481
 • Onderhoudskosten: € 675
 • Verlengen met 10 jaar: € 876
 • Onderhoudskosten: € 1.308

Een gedeelte van begraafplaats Noorderveld is speciaal ingericht voor het begraven van kinderen en foetussen. De bedragen verschillen per leeftijd van het kind.

Kosten algemeen graf (eenmalig)

Soort kosten Bedrag > 12 jaar Bedrag 2-12 jaar Bedrag 0-2 jaar
Begraafrecht € 1.989 € 1.561 € 782
Legeskosten € 33 € 33 € 33
Onderhoudskosten € 914 € 745 € 745

Kosten particulier graf (eenmalig)

Soort kosten Bedrag > 12 jaar Bedrag 2-12 jaar Bedrag 0-2 jaar Bedrag foetus
Graf voor 10 jaar € 807 € 586 € 295 € 216
Graf voor 20 jaar € 1.468 € 1.067 € 535 -
Begraafrecht € 1.989 € 1.561 € 782 € 130
Legeskosten € 33 € 33 € 33 € 33
Onderhoudskosten 10 jaar € 1.308 € 1.001 € 501 € 144
Onderhoudskosten 20 jaar € 2.453 € 1.894 € 949 -
       
Verlengen met 5 jaar € 419 € 311 € 155 € 118
Onderhoudskosten € 675 € 514 € 259 € 78
       
Verlengen met 10 jaar € 763 € 563 € 203 € 216
Onderhoudskosten € 1.308 € 1.001 € 501 € 144

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een grafsteen of grafbedekking. Als u een grafsteen wilt, neem dan contact op met de administratie. Zij kunnen u vertellen aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen. De steenhouwer regelt het verder voor u.

030-607 15 91

noorderveld@nieuwegein.nl

Een urnengraf is een stukje grond (60 x 60 cm) waar de urn op of in geplaatst kan worden. U kunt het graf beplanten en er een gedenkteken op zetten.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 of 10 jaar
 • 1 urn per graf
 • U kunt meerdere graven kopen
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld

Urnenkelder

Een urnenkelder is 80 x 80 cm met een dekplaat van graniet. U kunt tekst op de gedenksteen laten graveren.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 en 10 jaar
 • 2 urnen per kelder
 • Inclusief gedenksteen op de kelder
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld
Soort kosten Urngraf Urnenkelder
Particulier graf € 225 € 429
Bijzetten van een asbus € 377 € 377
Legeskosten € 33 € 33
Onderhoudskosten € 660 € 823
   
Verlengen met 5 jaar € 130 € 231
Onderhoudskosten € 322 € 398
   
Verlengen met 10 jaar € 225 € 429
Onderhoudskosten € 660 € 823

Op begraafplaats Noorderveld is een strooiveld waar u as kunt verstrooien. Er is ook een strooiveld voor foetussen.

Aan de randen van het strooiveld kunt u bloemen of een aandenken neerleggen. Deze aandenkens worden steeds na 3 maanden weggehaald. Op de pilaren mag u een in memoriambordje plaatsen. Gedenktekens zoals een steen zijn niet toegestaan.

Kosten (eenmalig)

Op het strooiveld: € 116

In een graf of urnengraf: € 218

Op begraafplaats Noorderveld is een strooiveld. Op de pilaren mag u een in memoriambordje plaatsen. Het bordje is 15 x 8 cm, goudkleurig met zwarte letters.

Kosten (eenmalig)

Bordje voor 2 jaar: € 241

Verlengen met 1 jaar: € 56