Kosten en voorwaarden begraven

De kosten voor begraafplaats Noorderveld en begraafplaats Kerkveld zijn verschillend. Alle bedragen gelden voor 2024.

Een algemeen graf is altijd bestemd voor 2 overledenen. De gemeente bepaalt wie er in het graf wordt begraven. Dat betekent dat er vrijwel altijd iemand van buiten de familie in hetzelfde graf wordt begraven. Een echtpaar komt dus niet samen in 1 graf te liggen. In een particulier graf kan dit wel.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt deze periode niet verlengen
 • Minder mogelijkheden voor een grafsteen of gedenksteen
 • Eén soort graf
 • Een graf bestaat uit 2 lagen. Er wordt begraven in volgorde van overlijden
 • De gemeente bepaalt ook de plek van het graf
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld

Kosten (eenmalig)

Begraafrecht: € 2.169

Legeskosten: € 35

Onderhoudskosten: € 997

Bij een particulier graf kan een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf worden begraven. U kunt de grafrechten steeds verlengen. Zo blijft het graf langere tijd in de familie. Met een particulier gaf koopt u een vaste plek op de begraafplaats.

 • Grafrecht voor 10 of 20 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 of 10 jaar
 • Een graf bestaat uit 2 lagen. Er wordt begraven in volgorde van overlijden
 • Er worden alleen personen begraven die u hier wilt begraven
 • Veel mogelijkheden voor een graf- of gedenksteen
 • Verschillende soorten graven
 • Mogelijk op Noorderveld en Kerkveld
Alle kosten zijn eenmalig
Soort Kosten Noorderveld Kerkveld
Legeskosten € 35 € 35
Begraafrecht € 2.169 € 2.687
     
Graf voor 10 jaar € 880 € 1.016
Onderhoudskosten € 1.427 € 1.427
     
Graf voor 20 jaar € 1.602 € 1.843
Onderhoudskosten € 2.676 € 2.676
     
Verlengen met 5 jaar € 458 € 524
Onderhoudskosten € 736 € 736
Verlengen met 10 jaar € 832 € 956
Onderhoudskosten € 1.427 € 1.427

Een gedeelte van begraafplaats Noorderveld is speciaal ingericht voor het begraven van kinderen en foetussen. De bedragen verschillen per leeftijd van het kind.

Kosten algemeen graf (eenmalig)

Soort kosten Bedrag > 12 jaar Bedrag 2-12 jaar Bedrag 0-12 jaar
Begraafrecht € 2.169 € 1.702 € 2853
Legeskosten € 35 € 35 € 35
Onderhoudskosten € 997 € 812 € 812

Kosten particulier graf (eenmalig)

Soort kosten Bedrag > 12 jaar Bedrag 2-12 jaar Bedrag 0-12 jaar Foetus
Graf 10 jaar € 880 € 640 € 321 € 236
Graf 20 jaar € 1.602 € 1.165 € 583 -
Begraafrecht € 2.169 € 1.702 € 853 € 142
Legeskosten € 35 € 35 € 35 € 35
Onderhoudskosten 10 jaar € 1.427 € 1.092 € 547 € 157
Onderhoudskosten 20 jaar € 2.676 € 2.066 € 1.036 -
         
Verlengen 5 jaar € 458 € 339 € 170 € 129
Onderhoudskosten € 736 € 561 € 283 € 85
         
Verlengen 10 jaar € 832 € 615 € 309 € 235
Onderhoudskosten € 1.427 € 1.029 € 547 € 157

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een grafsteen of grafbedekking. Als u een grafsteen wilt, neem dan contact op met de administratie. Zij kunnen u vertellen aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen. De steenhouwer regelt het verder voor u.

030-607 15 91

noorderveld@nieuwegein.nl

Een urnengraf is een stukje grond (60 x 60 cm) waar de urn op of in geplaatst kan worden. U kunt het graf beplanten en er een gedenkteken op zetten.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 of 10 jaar
 • 1 urn per graf
 • U kunt meerdere graven kopen
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld

Urnenkelder

Een urnenkelder is 80 x 80 cm met een dekplaat van graniet. U kunt tekst op de gedenksteen laten graveren.

 • Grafrecht voor 10 jaar
 • U kunt steeds verlengen met 5 en 10 jaar
 • 2 urnen per kelder
 • Inclusief gedenksteen op de kelder
 • Alleen mogelijk op begraafplaats Noorderveld
Soort kosten Urngraf Urnkelder
Particulier graf € 245 € 468
Bijzetten van een asbus € 411 € 411
Legeskosten € 35 € 35
Onderhoudskosten € 720 € 898
     
Verlengen met 5 jaar € 142 € 253
Onderhoudskosten € 352 € 434
     
Verlengen met 10 jaar € 245 € 468
Onderhoudskosten € 720 € 898

Op begraafplaats Noorderveld is een strooiveld waar u as kunt verstrooien. Er is ook een strooiveld voor foetussen.

Aan de randen van het strooiveld kunt u bloemen neerleggen. Deze worden weggehaald als ze uitgebloeid zijn. Op de pilaren mag u een in memoriambordje plaatsen. Gedenktekens zoals een steen zijn niet toegestaan.

Kosten (eenmalig): € 238

Op een verstrooiingsplaats: € 126

Op begraafplaats Noorderveld is een strooiveld. Op de pilaren mag u een in memoriambordje plaatsen. Het bordje is 15 x 8 cm, goudkleurig met zwarte letters.

Kosten (eenmalig)

Bordje voor 2 jaar:  € 263

Verlengen met 1 jaar: € 61