Begraafplaatsen

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u.

Er zijn veel mogelijkheden om de uitvaart naar eigen wens vorm te geven. Overleg met uw uitvaartondernemer of uw wensen kunnen worden gerealiseerd. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons. In Nieuwegein zijn 2 begraafplaatsen.

Begraafplaats Noorderveld

Structuurbaan 5
Openingstijden: 7.30 – 22.30 uur
Kantoor open: ma t/m vr 8.00 - 16.30 uur

Begraafplaats Kerkveld

Kerkveld 56
Openingstijden: altijd open

Monumentale begraafplaats

Ruimen van graven

In 2023 gaat de gemeente oude graven ruimen op begraafplaats Noorderveld en Kerkveld. Het gaat om graven waarvan de rechten niet zijn verlengd, waarvan afstand is gedaan of waar geen andere bestemming aan is gegeven.
Bekijk lijst

Grafrechten

De grafrechten van een particulier graf kunt u steeds met 5 of 10 jaar verlengen.
Bekijk kosten

Heeft u geen interesse meer in het graf? Dan kunt de grafrechten opzeggen. Dit is mogelijk na de wettelijke grafrust van 10 jaar. Het graf is daarna weer eigendom van de gemeente. Wij kunnen het gedenkteken weghalen en het graf ruimen.

Stuur het ingevulde formulier naar noorderveld@nieuwegein.nl.

Per post kan ook:

Gemeente Nieuwegein
mevrouw J. Deckers
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

De gemeente onderhoudt de begraafplaatsen Noorderveld en Kerkveld. We snoeien de struiken en bomen, houden de graven onkruidvrij en de paden begaanbaar. U betaalt hiervoor eenmalig onderhoudskosten.

U kunt op een graf potplanten en éénjarige planten plaatsen. U mag ook losse bloemen op het graf leggen of in een vaas zetten. De begraafplaats heeft daarvoor gratis steekvazen. U kunt ook gebruikmaken van gieters, waar u € 2,00 statiegeld voor betaalt. Bij het inleveren van de gieter krijgt u het statiegeld terug.