Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een document voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Met het paspoort kan buiten Nederland gereisd worden, maar niet naar het land van herkomst. Het vluchtelingenpaspoort is ook een identiteitsbewijs.

Maar online een afspraak om een vluchtelingenpaspoort aan te vragen.

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Bel dan 14 030 om een afspraak te maken.

Afspraak maken aanvraag vluchtelingenpaspoort

 • U heeft als vluchteling geen paspoort van uw eigen land.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U bent ingeschreven in de Wet basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Nieuwegein.
 • Uw verblijfsdocument en al uw andere reisdocumenten.
 • Recente pasfoto in kleur. Voor de pasfoto gelden strenge, wettelijke eisen. Bekijk deze op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
  Wij adviseren u om uw pasfoto's door een vakfotograaf te laten maken. Fototeam KenM is aanwezig in het Stadshuis op de eerste verdieping tijdens de volgende openingstijden: 08.30-12.20 uur en 12.50-17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur.
  De goed gelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van aanvraag. De foto geeft een scherpe, natuurlijke weergaven van aanvrager
 • Voor kinderen onder de 18 jaar: beide (pleeg)ouders moeten toestemming geven. Gebruik hier voor het toestemmingsformulier, (pdf-bestand, 102 kb).

Heeft u snel een paspoort nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. Als u het paspoort voor 12.00 uur aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.30 uur ophalen.

Voor een spoedaanvraag betaalt € 47,55 extra.

Heeft u uw oude paspoort of identiteitskaart niet meer? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Vertrekt u vandaag al? Ga dan naar de marechaussee voor een nooddocument.

Is uw Paspoort gestolen of vermist? Meld dit dan altijd bij de gemeente. Vindt u het terug? Houd er dan rekening mee dat het Paspoort niet meer geldig is. Lever het ongeldige Paspoort altijd in bij de gemeente. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Na uw melding kunt u (na vaststelling van uw identiteit) meteen een nieuw Paspoort aanvragen. De normale levertijd van vijf werkdagen kan uitlopen.

 • Om recht te hebben op een vluchtelingenpaspoort dient u door de Verenigde Naties (VN) erkend te zijn als vluchteling. U kunt zich in Nederland als vluchteling laten erkennen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • Een vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.