Verhuizen naar Nederland

Verhuist u naar Nederland en gaat u in Nieuwegein wonen? En blijft u hier 4 maanden of langer? Maak dan binnen 5 dagen na aankomst een afspraak bij de gemeente. Na uw inschrijving krijgt u binnen 30 dagen een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

Woonde u al eerder in Nederland? Ga dan naar Opnieuw verhuizen naar Nederland.

Maak uw afspraak >

Wat moet ik meenemen?

 • Uw gezinsleden, als zij meeverhuizen.
 • Uw paspoort. Ook van uw gezinsleden, als zij meeverhuizen.
 • Als u niet getrouwd bent (geweest): een verklaring van ongehuwd zijn.
 • Huurcontract of koopakte. We hebben alleen het deel nodig waarop uw adres- en persoonsgegevens staan. En de pagina met de handtekeningen.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte.
  Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt. Bekijk de voorwaarden per land

En in sommige gevallen:

 • Een verblijfsvergunning. Of een bewijs dat deze is aangevraagd en toegekend.
 • Als u gaat inwonen bij iemand: een toestemmingsverklaring en een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner. Gaat u inwonen bij iemand die een woning huurt? En bent u geen familie van elkaar? Neem dan een toestemmingsverklaring van inwoning van de woningcorporatie mee.
 • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaҫao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister.

Voor wie

 • U verhuist vanuit het buitenland naar Nieuwegein.
 • U heeft niet eerder in Nederland gewoond. Is dat wel zo, ga naar Opnieuw verhuizen naar Nederland.
 • U blijft hier minimaal 4 maanden. Bent u hier korter en wilt u een BSN-nummer? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat kan bijvoorbeeld bij de gemeente Utrecht.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning of u heeft de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Let op: voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden andere regels.

Kosten

Gratis