Inschrijven vluchteling

We vragen alle Oekraïners die in Nieuwegein verblijven om zich in te schrijven bij de gemeente. Ze kunnen dan gebruikmaken van medische zorg en leefgeld aanvragen.

Hoe u een vluchteling inschrijft, hangt af van het opvangadres. Gaat het om een opvanglocatie of heeft u een vluchteling in huis?

Verblijf in opvanglocatie

Verblijft de Oekraïner in de opvanglocatie aan de Industrieweg? Dan hoeft u niet te bellen of te mailen. Het contact verloopt via Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein.

Verblijf bij een gastgezin (particuliere opvang)

Heeft u één of meer vluchtelingen uit Oekraïne in huis? Meld dit dan telefonisch bij de gemeente. Bel naar 14 030. We maken een afspraak om uw gasten in te schrijven.

Tijdens het telefoongesprek vragen wij naar de volgende informatie:

 • Uw adres.
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Aantal personen dat u heeft opgevangen (gezinsrelatie).
 • Hun documenten. Bijvoorbeeld paspoorten, identiteitskaarten, aktes en verblijfsvergunningen.
 • Spreken de personen Engels? Het kan handig zijn om een tolk mee te nemen, bijvoorbeeld een kennis die kan vertalen.
 • Toestemming inschrijving op uw adres.

Als hoofdbewoner moet u toestemming geven voor de inschrijving op uw adres. Dit kunt u in persoon doen (u gaat mee naar de afspraak) of door een toestemmingsverklaring in te vullen. Uw gasten nemen het formulier dan mee naar de afspraak, inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs. Tip: maak een veilige kopie met de KopieID-app.

Vragen en antwoorden

Ja, maar zij moeten eerst naar de Oekraïense ambassade. De consulaire afdeling van de ambassade kan hun identiteit en nationaliteit vaststellen. Ze krijgen dan een document mee als bewijs hiervan. Ze kunnen het document aanvragen tijdens het inloopspreekuur op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Met dit document kunt u een afspraak bij ons maken, voor de inschrijving in Nederland.

Kinderen onder de 18 jaar die met een ouder zijn meegereisd, kunnen ook zonder documenten ingeschreven worden. De ouders moeten wel aan de voorwaarden voldoen.

Dit hangt af van het soort verblijfsvergunning en of de vluchteling is meegereisd met familieleden. In de volgende situaties kan de vluchteling worden ingeschreven:

 • De vluchteling had op 23 februari 2022 een geldige niet-tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne.
 • De vluchteling had op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne vanwege internationale of nationale bescherming.
 • De vluchteling had op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en heeft een partner of minderjarig kind die wel aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet.

Daarnaast moet de vluchteling zijn of haar identiteit en nationaliteit kunnen aantonen.

Vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning kunnen in andere gevallen dus niet worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De vluchteling moet in dat geval Nederland verlaten. Hij of zij kan hierbij geholpen worden. Hiervoor neemt de vluchteling zelf contact op met een van de volgende organisaties:

 • Dienst Terugkeer en Vertrek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), ilc@dtv.minjenv.nl.
 • International Organization for Migration (IOM), 088-764 44 666.

Kan de vluchteling niet terugkeren naar het land waar hij of zij de nationaliteit van bezit? Dan kan de vluchteling een asielaanvraag indienen. Dit doet hij of zij in Ter Apel. De vluchteling neemt eerst contact op met de IND hierover. De IND meldt de vluchteling aan bij het aanmeldcentrum.

Nee. Vluchtelingen kunnen ook met een niet-biometrisch paspoort of een binnenlandse Oekraïense identiteitskaart worden ingeschreven.

Vluchtelingen moeten zich melden bij de IND in de volgende situaties:

 • De vluchteling had op 23 februari 2022 een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, of had helemaal geen verblijfsvergunning.
 • De verblijfsvergunning is niet afgegeven vanwege nationale of internationale bescherming.
 • De vluchteling heeft geen minderjarig kind of huwelijkspartner die wel ingeschreven mag worden.

Voldoet de vluchteling wel aan de voorwaarden, maar heeft hij geen documenten die zijn nationaliteit en identiteit aantonen? Ook dan moet de vluchteling zich bij de IND melden.

Ja. Kijk voor meer informatie op de pagina Verhuizing doorgeven.

Ja, zij moeten hiervoor een afspraak maken. Dit kan vanaf 4 weken voor hun vertrek. Lees meer

Het inschrijven van personen kan gevolgen hebben. U kunt hierbij denken aan belastingen voor de gemeente en het waterschap, een toeslag of een uitkering. Of het daadwerkelijk financiële gevolgen heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Nee. Oekraïense vluchtelingen zonder geldig verblijfsdocument hebben geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand.

Als ze een geldig verblijfsdocument krijgen, dan mogen ze in Nederland werken en kunnen ze hun eigen inkomen verdienen. Nog geen werk of is het inkomen te laag? Dan kunnen de vluchtelingen mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Dat weten wij op dit moment nog niet zeker. Het Rijk maakt hier regelingen voor. Hoe deze er precies uitzien en vanaf wanneer deze gelden is nu nog niet bekend.

Ja. Kijk voor meer informatie op de pagina Leefgeld aanvragen.