Leefgeld aanvragen

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven, kunnen geld krijgen om van te leven. Dit leefgeld is voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag wordt anders als er iets in uw situatie verandert. U moet dan een wijziging doorgeven.

Er zijn 3 voorwaarden om leefgeld aan te vragen:

Direct aanvragen

Hoeveel leefgeld krijg ik?

Het bedrag dat u krijgt, is afhankelijk van uw leeftijd, de grootte van het gezin, het type opvang en of iemand binnen het gezin werkt of een uitkering van de Nederlandse overheid ontvangt. Kijk bij uw situatie in de tabel hieronder.

Het leefgeld wordt iedere 1e van de maand uitbetaald.

Grootte van gezin Leeftijd Eetgeld Kleding Extra toelage bij particuliere opvang
1 of 2 personen Volwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling € 242,48 € 60,71 € 80,91
1 of 2 personen Minderjarige € 200,65 € 60,71 € 80,91
3 personen Volwassene € 193,98 € 60,71 € 80,91
3 personen Minderjarige € 160,64 € 60,71 € 80,91
4 of meer personen Volwassene € 169,74 € 60,71 € 80,91
4 of meer personen Minderjarige € 140,34 € 60,71 € 80,91
Leefgeld per vluchteling per maand

Het leefgeld van het hele gezin wordt stopgezet als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt.

Bankrekening openen

U moet een Nederlandse bankrekening openen om leefgeld te kunnen krijgen. Dit kunt u doen bij verschillende banken. Bijvoorbeeld ING, ABN Ambro, Rabobank en BUNQ.

U moet wel eerst ingeschreven staan bij de gemeente, omdat u een BSN-nummer nodig heeft. Als gezin heeft u maar 1 bankrekening nodig voor het leefgeld, niet voor iedereen een aparte bankrekening.

Veelgestelde vragen

Volgens de regels voor leefgeld is een gezin:

 • Echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners
 • Hun minderjarige kinderen
 • Een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

Ja, het leefgeld is voldoende. In Nederland berekent het Nibud voor de inwoners van Nederland welke bedragen genoeg zijn om van te kunnen leven. Voor de opvang zelf hoeft u niet te betalen. Voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven heeft u genoeg aan het nieuwe leefgeld.

Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen gelden, gelden nu ook voor Oekraïense vluchtelingen. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Als uw minderjarige kind gaat werken, stopt het leefgeld alleen voor uw kind. De rest van het gezin blijft leefgeld ontvangen.

Ja, het loont om te werken. Als u 3 of meer dagen per week werkt voor het minimumloon, dan is uw inkomen hoger dan wat u anders aan leefgeld zou hebben ontvangen. Een paar voorbeelden:

 • U verblijft in de gemeentelijke opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt 1 of meerdere dagen per week tegen het minimumloon. Uw inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders had gekregen.
 • U verblijft in de particuliere opvang (alleen of met een minderjarig kind) en u werkt minstens 1 dag per week tegen het minimumloon. Uw inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders zou ontvangen.
 • U verblijft in de particuliere opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt minstens 2 dagen per week tegen het minimumloon. Uw inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u en uw gezinsleden anders zouden ontvangen.

 • U gaat verhuizen.
 • U heeft een betaalde baan gevonden. Het leefgeld wordt dan stopgezet voor het hele gezin.
 • U heeft een uitkering aangevraagd. Of uw uitkering stopt.
 • Er is iets in het gezin veranderd. Denk aan geboorte, overlijden of vertrek van een gezinslid.
 • Uw kind is 18 jaar geworden (dit hoeft u niet door te geven als u in een gemeentelijke opvang verblijft).