Oekraïne

Vorig jaar is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Nieuwegein is solidair met de Oekraïense gemeenschap en vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

We hebben als gemeente Nieuwegein veel initiatieven en reacties vanuit de stad ontvangen. We zien een hartverwarmende solidariteit met Oekraïne onder de Nieuwegeiners, die willen helpen waar dat kan. Daar zijn we trots op.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen, hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen via:

informatiepunt-vluchtelingen@nieuwegein.nl

14 030

Lees het nieuwsbericht

Sinds november vallen vluchtelingen uit Oekraïne alleen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming als zij een IND-sticker hebben of een O-document van de IND. Met deze documenten wordt hun status als tijdelijk ontheemd bevestigd. Die status geeft het recht om te mogen werken in Nederland. Eerder gold voor vluchtelingen een overgangsperiode, waarin zij de kans kregen om deze documenten op te halen en alsnog mochten werken.

De Rijksoverheid roept Oekraïense vluchtelingen nu op om zo snel mogelijk hun sticker of O-document op te halen. Maak hiervoor een afspraak via de website van de IND.

Oekraïense vluchtelingen konden eerder contante biljetten (hryvnia) omwisselen voor euro's. Deze regeling was geldig tot 15 december 2022. Inmiddels kunt u geen hryvnia meer omwisselen.

Sinds 1 december zijn er een aantal regels voor leefgeld en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne veranderd. Zo krijgen vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben nu ook leefgeld. Voor vrijwilligerswerk in de opvang krijgen vluchtelingen € 14 per week.

Vanaf februari veranderen er opnieuw regels.

Een overzicht van alle aanpassingen en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de factsheet Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne: wat betekent het voor u? van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

New rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine

Нові правила соціальної допомоги та розміщення

Lees het nieuwsbericht

Vluchtelingen laten huis en haard achter op zoek naar een veilige plek. Die veilige plek vinden vluchtelingen ook in Nieuwegein. We vinden het hartverwarmend dat veel inwoners en organisaties in de stad zich inzetten voor deze vluchtelingen. Dat gebeurt op veel verschillende manieren.

De afgelopen periode hebben Nieuwegeiners veel spullen gedoneerd en ook zijn er allerlei initiatieven gestart. We willen onze waardering uitspreken voor iedereen die zich inzet om vluchtelingen te helpen in onze stad. Dank u wel!

De gemeente lichtte een aantal initiatieven uit in de Molenkruier.

Aankomend weekend, 9 en 10 april, zamelt het Vrijwilligershuis samen met Steunpunt Vluchtelingen en Wereldhave spullen in voor Oekraïners die in onze stad onderdak hebben gevonden. Dat zijn nu ongeveer 140 mensen, waaronder jonge kinderen. Ze wonen op verschillende plekken in onze stad. In Galecop wordt een gebouw klaargemaakt waar in ieder geval tot het einde van dit jaar Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven. In de kamers staan al bedden, een kast, een tafel en stoelen. Dat is natuurlijk niet genoeg.

Inzamelingsactie

Op zaterdag 9 april en zondag 10 april is de winkelruimte aan de Raadstede 75 (de voormalige boekhandel Manschot, tegenover de ANWB-winkel) het inzamelpunt voor spullen die onze gasten hard nodig hebben:

  • kleding (schoon en heel)
  • speelgoed (geen knuffels i.v.m. hygiëne)
  • producten voor persoonlijke verzorging (nieuw, bijvoorbeeld tandpasta, doucheschuim, maandverband, tampons en luiers)
  • klein huisraad (bijvoorbeeld pannen, bestek, borden en glazen)

Het inzamelpunt is open tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Meehelpen

Wilt u dit weekend een paar uur komen helpen? Bel dan met Peter Bakker van het Vrijwilligershuis (06 – 233 264 38) of stuur een mail naar info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl.

De eerste Oekraïense vluchtelingen in Nieuwegein hebben tijdelijk onderdak gevonden in de Luifelstede. De opvangplekken in de Luifelstede zijn tijdelijk beschikbaar voor de eerste opvang. De Luifelstede is voor dit moment een logische keuze omdat op deze locatie snel opvangplekken klaargemaakt konden worden. Ondertussen zoekt de gemeente naar andere opvanglocaties die de langere termijn beschikbaar zijn.

Het Rode Kruis opent een WhatsApp-hulplijn voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen.

Ook is er een Nederlandstalige informatielijn voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.

For help in English or Ukrainian: +31 (0) 6 48 15 80 53
Informatielijn in het Nederlands: +31 (0)70 44 55 88 8

De Nederlandstalige informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur.

Op de treinstations Utrecht Centraal en Amsterdam RAI heeft het Rode Kruis punten ingericht waar treinreizigers uit Oekraïne worden opgevangen. Vanuit deze plekken worden ze naar hun logeeradres of een noodopvang gebracht.

Op zaterdagochtend 12 maart verzamelden zich ruim 100 belangstellenden in het Stadshuis voor de speciale bijeenkomst ‘Solidair met Oekraïne’. Het Atrium was versierd met de Oekraïense kleuren en de gasten werden ontvangen met koffie, thee en Oekraïense koekjes die speciaal voor de gelegenheid waren aangeschaft.

Op 9 maart 2022 heeft het Rijksinstituut voor Identiteitsgegevens (RvIG) bekend gemaakt dat Oekraïense vluchtelingen nu ook ingeschreven worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betekent dat Oekraïense vluchtelingen die in Nieuwegein verblijven zich ook op het verblijfsadres in kunnen schrijven.

Gemeente Nieuwegein nodigt haar inwoners, in het bijzonder onze Oekraïense gemeenschap, uit om op zaterdag 12 maart gezamenlijk stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. B&W openen het Stadshuis van 10.30 uur tot 12.00 uur om met Nieuwegeiners in gesprek te gaan en gezamenlijk op te roepen tot een vreedzame oplossing.

Na een korte toespraak van burgemeester Backhuijs hijst de gemeente de Oekraïense vlag, als steunbetuiging aan alle mensen die lijden onder de oorlog in Oekraïne.

Sinds de Russische inval in Oekraïne komen er veel vragen binnen. Op de website van Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Utrecht staan de meest gestelde vragen en antwoorden over de situatie in Rusland en Oekraïne.

Ook is er een regionaal Klant Contact Centrum opgestart. Hier kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen rondom de opvang van vluchtelingen. Dit centrum zal in de eerste fase 7 dagen per week van 10:00 tot 17:00 uur beschikbaar zijn. Telefoonnummer: 088 – 878 4460

Q&A van de Rijksoverheid

Meest gestelde vragen over de situatie in Oost-Europa en de eventuele effecten ervan op de veiligheid in Nederland

Informatie Veiligheidsregio Utrecht

Q&A Veiligheidsregio Utrecht

Gemeente Nieuwegein spreekt haar steun uit aan Oekraïne. B&W willen ruimhartig opvang bieden aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente onderzoekt ook hoe de samenwerking met het Russische gasbedrijf Gazprom zo snel mogelijk kan stoppen. 

Burgemeester Backhuijs: “Wij volgen de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet. Het is verbijsterend en onacceptabel wat daar gebeurt. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, onze stadsgenoten met een Oekraïense achtergrond en iedereen in Nieuwegein die betrokken is bij Oekraïne. Nieuwegein is een solidaire stad. Wij steken daarom onze helpende hand uit naar hen die vanwege de verschrikkelijke oorlog moeten vluchten.”

De gemeente onderzoekt nog hoeveel vluchtelingen er in de stad kunnen worden opgevangen. B&W willen vaart maken hiermee en tegelijkertijd de reguliere huisvesting van asielstatushouders in de stad niet doorkruisen.

Stoppen met Russisch gas

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne heeft B&W besloten om de samenwerking met het Russische gasbedrijf Gazprom zo snel mogelijk te stoppen. Nieuwegein is een van de vele gemeentes in onze provincie die Gazprom als leverancier hebben. De gemeente onderzoekt momenteel welke andere opties er zijn om gemeentelijke gebouwen warm te houden.

Oproep tot solidariteit

B&W roepen alle Nieuwegeiners op hun steentje bij te dragen aan de hulp aan Oekraïne. Eerder kleurde Stadstheater De KOM al in de Oekraïense kleuren geel-blauw. Backhuijs: “Wij moedigen alle Nieuwegeiners aan om solidair te zijn. Kijk wat je kunt doen. Of het nu groot of klein is: laten we als Nieuwegeinse gemeenschap onze handen uit de mouwen steken om getroffen Oekraïners te helpen.”