Ombudsfunctionaris

Frank Ludin
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

14 030
klachten@nieuwegein.nl

Ontevreden in Nieuwegein

De ombudsfunctionaris is er voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de gemeente. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties waarin u er met de gemeente niet uitkomt.

Als u een klacht hebt, kunt u die kenbaar maken via klachten@nieuwegein.nl. Onze ombudsfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling.

Als u het niet eens bent met een beslissing, dan kunt u hierover in bezwaar. Hoe u dat doet staat in de beschikking die u van de gemeente gekregen hebt. De ombudsfunctionaris kan een afspraak met u maken om uw bezwaar te bespreken. Vaak lukt het om door bemiddeling een oplossing te vinden. Komt u er na bemiddeling niet uit, dan kan de bezwarencommissie een oordeel vellen. Een gesprek met de ombudsfunctionaris is vrijblijvend. U kunt ook direct via de bezwarencommissie in bezwaar.