Duurzaamheidslening

Steeds meer mensen investeren in hun huis om het duurzamer te maken. Zo hebben ze lagere woonlasten, meer wooncomfort en dragen ze iets bij aan een beter milieu.

Voor mensen die geen eigen geld hebben om te investeren in een duurzamer huis, biedt de gemeente Nieuwegein deze lening aan tegen gunstige voorwaarden.

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening (pdf-bestand, 913 kb)

Duurzaamheidslening (word-bestand)

Met de Duurzaamheidslening kunnen huizenbezitters € 2.500,00 tot € 25.000,00 lenen voor verduurzaming van hun huis. De lening lossen zij in maandelijkse termijnen in 10 of 15 jaar af. Dit kan worden gecombineerd met een asbestsanering.

U kunt de duurzaamheidslening bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Zonnepanelen.
 • Dakisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • HR+++ Glas.
 • Het verwijderen van asbest samen met energiemaatregel(en).
 • Warmtepomp.

Bekijk hier de uitgebreide lijst.

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00.
 • Voor leningen tot € 7.500,00 geldt een looptijd van 120 maanden met een vast rentetarief (zie voor de actuele rentetarieven: www.svn.nl/rente).
 • Voor leningen vanaf € 7.500,00 geldt een looptijd van 180 maanden met een vast rentetarief  (zie voor de actuele rentetarieven: www.svn.nl/rente).
 • De aanvrager is een eigenaar-bewoner* van de gemeente Nieuwegein.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimaal € 250,00).
 • U mag geen duurzaamheidslening aanvragen als de maatregelen al zijn uitgevoerd.
 • Asbestsanering is alleen mogelijk in combinatie met energiemaatregel(en).
 • U vult het aanvraagformulier van de gemeente in en stuurt uw aanvraag naar: duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of per post naar: Gemeente Nieuwegein, t.a.v. het Duurzaamheidsloket, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.
 • De gemeente checkt of uw gegevens en plannen voldoen aan de voorwaarden voor de lening.
 • Hierna ontvangt u een besluit van de gemeente of u wel of niet in aanmerking komt voor de lening met betrekking tot de voorwaarden die de gemeente Nieuwegein stelt.
 • Als u in aanmerking komt, stuurt u alle gevraagde gegevens, inclusief het besluit van de gemeente, naar SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), zij verstrekken de lening namens de gemeente Nieuwegein.
 • In het geval dat de gemeente uw aanvraag afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
 • Het SVn regelt voor de gemeente de financiële toetsing (krediettoets). Ook regelt ze de lening.
 • Bij een negatief financieel advies van SVn vervalt uw aanvraag. Dit laat de gemeente u per brief weten.
 • Bij positief financieel advies van SVn ontvangt u van SVn een offerte voor de duurzaamheidslening.
 • Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.
 • Laat vervolgens de maatregelen uitvoeren.
 • Het geleende bedrag wordt door SVn in een bouwdepot gestort en van daar uit worden de rekeningen betaald. U stuurt uw rekeningen naar de gemeente en die zorgen ervoor dat ze uit het bouwdepot betaald worden.
 • Bij vragen kunt u mailen naar het duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of bellen met 14 030 en vragen naar het duurzaamheidsloket.