Subsidies en leningen

  • Klein houten huisje met muts op en sjaal om

    Energietoeslag

    Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u energietoeslag van WIL krijgen.

  • Dansende mensen in Vreeswijk

    Idee voor uw wijk?

    Heeft u een goed idee? De gemeente ondersteunt u graag! Bijvoorbeeld met spullen of hulp bij de organisatie.