Subsidie activiteiten (organisaties)

Wilt u iets organiseren of opzetten waar Nieuwegein beter van wordt? Bijvoorbeeld activiteiten voor kwetsbare inwoners, een kindervakantieweek, een muziekuitvoering door amateurs, sportactiviteiten in de wijk of een cultureel evenement in de stad? Het kan van alles zijn. De gemeente geeft graag subsidie aan een waardevol initiatief.

We geven niet alleen subsidie voor activiteiten van grote organisaties. Iedereen kan subsidie aanvragen, ook verenigingen, stichtingen en inwoners.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De gemeente geeft subsidie voor activiteiten op het gebied van:

 • Welzijn, leefbaarheid en ondersteuning
 • Kinderopvang en onderwijs
 • Bibliotheekwerk
 • Theater en culturele initiatieven
 • Erfgoed
 • Sport en bewegen
 • Dagbesteding

Kijk in de subsidieregelingen voor de precieze activiteiten die subsidie kunnen krijgen.

De gemeente heeft ook verschillende subsidies voor duurzaamheid.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan via het aanvraagformulier. Stuur ook de benodigde bijlagen mee. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen en waar deze aan moeten voldoen.

Direct aanvragen (pdf, 952 KB)

Stuur het formulier en de bijlagen naar gemeente@nieuwegein.nl. Opsturen via de post kan ook:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wilt u voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen? Vul dan de overkoepelende gegevens en de totaalbedragen in. Vermeld in de bijlagen de gegevens per activiteit. Deze bijlagen stuurt u samen met het aanvraagformulier naar ons toe.

Wanneer indienen?

 • Subsidies per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober het jaar daarvoor
 • Overige subsidies: 24 tot 12 weken voordat de activiteit begint

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Gaat het om een subsidie per kalenderjaar? Als uw aanvraag op 1 oktober compleet is, krijgt u vóór 25 december een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste algemene regels zijn:

 • De activiteit is een positieve bijdrage aan de samenleving in Nieuwegein.
 • Alle inwoners van Nieuwegein mogen meedoen aan de activiteit. Of de activiteit is speciaal georganiseerd voor kinderen, jongeren, ouderen, vluchtelingen, statushouders, mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking.
 • De activiteit is niet politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk van aard.

Er gelden meer regels. Deze verschillen per soort activiteit.