Geins Geluk

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt, wijk of heel Nieuwegein? Misschien kunt u een bijdrage Geins Geluk krijgen. Geins Geluk is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op een mooie, warme en gezellige stad om in te wonen. Denk aan een buurtfeest, een buurttuin of een sportplein. De gemeente helpt u graag met een financiële bijdrage.

Goed om te weten

 • U doet de aanvraag met minimaal 2 andere inwoners.
 • U krijgt maximaal de helft van de kosten vergoed. De andere helft moet u zelf bij elkaar brengen. Dit heet ook wel cofinanciering.

Waarvoor kan ik een bijdrage krijgen?

Geins Geluk is bedoeld voor initiatieven die eraan bijdragen dat inwoners prettig samenleven. En dat de straat, buurt, wijk of stad erop vooruit gaat. U kunt daarbij aan van alles denken. Bijvoorbeeld een initiatief op het gebied van zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur, onderwijs, sport en recreatie, opvang of vervoer. De activiteit moet in Nieuwegein plaatsvinden.

Op de website van Geins Geluk kunt u zich laten inspireren door initiatieven die al eerder georganiseerd zijn.

Aanvragen

Een bijdrage vraagt u aan via het aanvraagformulier. Vul ook het begrotingsformulier in.

Direct aanvragen (pdf, 919 KB) Vul begroting in (ods, 7 KB)

Uw aanvraag en het begrotingsformulier stuurt u naar gemeente@nieuwegein.nl of via de post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wanneer indienen?

We ontvangen de volledige aanvraag (inclusief begroting) graag tussen 24 weken en 12 weken voordat u met het initiatief begint. Lukt dat niet, overleg dan met uw wijkcoördinator.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Meestal heeft u binnen 4 weken een uitslag. Soms kan dit wat langer duren omdat wij nog vragen hebben.

Wat is de maximale subsidie?

Geins Geluk gaat uit van cofinanciering. U moet minimaal 50% van wat nodig is zelf bij elkaar brengen. De subsidie is maximaal 50% van de kosten.

We waarderen de inzet van vrijwilligers op € 15 per uur, vergaderuren tellen niet mee. Voor gedoneerde spullen geldt de gemiddelde prijs die u daarvoor in de winkel moet betalen. De waarde van de vrijwilligersuren en spullen wordt niet uitbetaald, maar telt mee in de cofinanciering. Zo komt u snel aan de benodigde 50%.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het initiatief moet een maatschappelijk initiatief zijn, waar de inwoners van Nieuwegein van profiteren.
 • Er zijn minimaal 3 inwoners die de aanvraag steunen en ondertekenen.
 • Er is een sluitende begroting waarvan 50% of meer al bij elkaar is gebracht.
 • De gevraagde bijdrage is hoger dan € 100.
 • Er is draagvlak in de omgeving. Lees meer over de buurt betrekken
 • Het initiatief heeft geen commercieel, promotioneel, politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel.
 • Initiatieven met een eigen bijdrage van de deelnemers geven minimaal 50% korting aan inwoners met een Stadspas.
 • Voor hetzelfde initiatief of dezelfde activiteit kan maximaal 3 keer subsidie worden gevraagd.
 • U bent ouder dan 18, of u heeft toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 • De gemeente geeft geen subsidie aan de aanschaf van gebruiksvoorwerpen die in bezit komen.
 • Uren en bijdragen vanuit de gemeentelijke diensten tellen niet mee als cofinanciering.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina Subsidie activiteiten (organisaties).