Starterslening

Woont u in Nieuwegein, bent u 18 jaar of ouder en koopt u uw eerste woning? Dan kunt u misschien een starterslening krijgen.

Voor wie

 • U bent een starter van 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nieuwegein en staat op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van Nieuwegein. Of u bent van de afgelopen 10 jaar gedurende 6 jaar inwoner van Nieuwegein geweest.
 • U en uw partner hebben niet eerder een koopwoning gehad.

Voorwaarden

 • De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Nieuwegein, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (€355.000 in het jaar 2022). De NHG-norm wordt jaarlijks aangepast. Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. 
 • Voor eventuele verbeterkosten bij bestaande bouw wordt maximaal € 10.000 gerekend. Voor eventueel meerwerk bij nieuwbouw wordt eveneens met maximaal
  € 10.000 gerekend. Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000.

Aanvragen

Wilt u een starterslening aanvragen, stuur dan een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl. Deze mail moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam
 • Huidige adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd

Wij toetsen vervolgens of u vanuit de gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Starterslening. Als het antwoord positief is, dan mailen wij u het toekenningsbesluit. Via SVn.nl kunt u de starterslening vervolgens verder digitaal aanvragen. U maakt een eigen pagina aan via de website van het SVn en uploadt de toewijzingsbrief die u heeft ontvangen van de gemeente Nieuwegein. Het SVn toetst de aanvraag vervolgens financieel.

De gemeente Nieuwegein heeft op de website van de SVn een eigen pagina met daarop de specifieke voorwaarden.