Vereveningsverordening sociale huur en lage middenhuur

De gemeente wil minimaal 30% sociale huurwoningen en 12% lage middenhuurwoningen in Nieuwegein. Die percentages verwachten we ook van ieder nieuwbouwproject. Omdat we weten dat dit niet altijd kan, hebben we een vereveningsverordening.

De vereveningsverordening geldt voor alle woningbouwprojecten. Dus niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor transformatie van kantoren. Met de verordening kan ieder bouwplan bijdragen aan het gewenste aandeel goedkope huurwoningen in Nieuwegein.

Hoe werkt het?

Alle projecten met meer dan 45 woningen moeten minimaal 30% sociale huur en 12% lage middenhuur woningen realiseren. Projecten tot 45 woningen hebben deze verplichting niet. Zij krijgen de mogelijkheid om ergens anders in Nieuwegein het verplichte aandeel sociale huur en lage middenhuur te realiseren.

Wanneer dit niet lukt, moeten ze een afdracht doen in de vereveningsreserve. Met deze afdracht kunnen ergens anders betaalbare huurwoningen gerealiseerd worden. U maakt een afspraak met de gemeente over de afdracht en wanneer deze gedaan wordt. Zonder afspraak wordt de afdracht gedaan binnen 30 dagen nadat de omgevingsvergunning is verleend. De bouwwerkzaamheden mogen pas starten nadat de afdracht is betaald.

Subsidie aanvragen

Een subsidie uit de vereveningsreserve vraagt u aan via het aanvraagformulier. 

Let op: u moet invullen hoeveel subsidie u aanvraagt. Gebruik hiervoor het rekenformulier (xlsx, 23 KB) .

Direct aanvragen

Vul het formulier in, print het uit en zet uw handtekening. Stuur het aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Of stuur een gescand formulier naar gemeente@nieuwegein.nl t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein.

Wanneer indienen?

Een van de onderdelen van de subsidieaanvraag is de anterieure overeenkomst. U dient de subsidieaanvraag in wanneer de anterieure overeenkomst ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van B&W. Het college besluit namelijk tegelijkertijd over de subsidieaanvraag en de anterieure overeenkomst. 

Wat is de maximale afdracht of subsidie?

De hoogte van de afdracht en subsidie wordt via een model berekend. Dit gebeurt door te kijken naar het verschil tussen de grondwaarde van de gewenste woningen en de grondwaarde van de gerealiseerde woningen. Gebruik het rekenformulier om de hoogte van de afdracht of subsidie voor een bouwplan te berekenen.

U kunt subsidie krijgen zolang er geld beschikbaar is in de vereveningsreserve.

Direct berekenen (xlsx, 23 KB)

Let op: er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit rekenformulier.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging van uw subsidieaanvraag.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.