Subsidie voor erfgoed

De gemeente wil het erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt de subsidie aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan de zichtbaarheid, bekendheid, (digitale) toegankelijkheid of beleefbaarheid van erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een fiets-, wandel- of vaarroute langs erfgoed
  • Projecten die erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte, zoals een stratenpatroon, straatmeubilair of een vitrine
  • Projecten die informatie over erfgoed geven via QR-codes, een applicatie of virtual reality

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier.

Direct aanvragen (pdf, 952 KB)

Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente@nieuwegein.nl of via de post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wanneer indienen?

U moet het aanvraagformulier 24 weken tot uiterlijk 12 weken vóór het begin van de activiteit opsturen.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie voor erfgoed is minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000.
In 2024 is de totale subsidiepot € 40.000.

Regels en voorwaarden

Voor alle subsidies gelden een paar algemene regels. Deze regels zijn specifiek voor de erfgoed-subsidie:

  • U vraagt de subsidie aan als organisatie.
  • De activiteit is gericht op het erfgoed van Nieuwegein.
  • De activiteit is bedoeld om het erfgoed zichtbaar, bekend, (digitaal) toegankelijk of beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Nieuwegein.
  • U organiseert de activiteit samen met lokale erfgoedpartners, lokale ondernemers of inwoners.
  • U communiceert uw activiteit via verschillende media, om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.