Subsidie voor erfgoed

De gemeente wil het erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Een fietsroute langs Nieuwegeinse monumenten, een tentoonstelling of een andere activiteit? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen.

Waarvoor kan ik de subsidie krijgen?

U kunt de subsidie aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan de zichtbaarheid, bekendheid, (digitale) toegankelijkheid of beleefbaarheid van erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een fiets-, wandel- of vaarroute langs erfgoed
  • Projecten die erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte, zoals een stratenpatroon, straatmeubilair of een vitrine
  • Een erfgoedtentoonstelling
  • Projecten die informatie over erfgoed geven via QR-codes, een applicatie of virtual reality

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie voor erfgoed is minimaal € 2.000 en maximaal € 10.000.
In 2022 is de totale subsidiepot € 40.000.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de pagina Subsidies. Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente@nieuwegein.nl of via de post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

U moet het aanvraagformulier 24 weken tot uiterlijk 12 weken vóór het begin van de activiteit opsturen.

Regels en voorwaarden

Voor alle subsidies gelden een paar algemene regels. Deze regels zijn specifiek voor de erfgoed-subsidie:

  • U vraagt de subsidie aan als organisatie.
  • De activiteit is gericht op het erfgoed van Nieuwegein.
  • De activiteit is bedoeld om het erfgoed zichtbaar, bekend, (digitaal) toegankelijk of beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Nieuwegein.
  • U organiseert de activiteit samen met lokale erfgoedpartners, ondernemers of inwoners.
  • U communiceert uw activiteit via verschillende media, om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.