Subsidie duurzame initiatieven

Samen met u wil de gemeente Nieuwegein werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen we groene en duurzame initiatieven.

Het gaat om initiatieven die een gezonde leefomgeving bevorderen. U kunt daar zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met uw buren.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de duurzame en groene doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Hierbij wat inspiratie:

 • Een gezamenlijke buurttuin.
 • Een groene gevel met de VVE.
 • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
 • Een manier om via het Wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
 • Samen met de buren energie besparen.
 • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
 • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
 • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
 • Energie besparen op de sportvereniging.
 • Een Tiny Forest vlakbij school.

Deze subsidie gaat uit van cofinanciering. U moet minimaal 50% van wat nodig is zelf bij elkaar brengen. De subsidie is maximaal 50% van de kosten.

De subsidie voor een duurzaam initiatief is minimaal € 100,00 en maximaal € 5.000,00.

In 2020 is de totale subsidiepot € 10.000,00. Eind 2020 neemt de gemeente een besluit over de voortzetting van deze regeling.

U vraagt een subsidie aan via het aanvraagformulier Duurzame inwonersinitiatieven. Dit formulier is in word-bestand en pdf-bestand beschikbaar. Bij het aanvraagformulier voegt u een ingevuld  begrotingsformulier toe. Dien de aanvraag in tussen de 12 en 24 weken vóór het begin van de activiteit(en).

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag. Uw aanvraag stuurt u naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. E-mailen kan ook naar: gemeente@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

 • Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan Nieuwegeinse inwoners, of in Nieuwegein gevestigde maatschappelijke organisaties.
 • De activiteit bevordert een duurzame en gezonde leefomgeving van inwoners waarbij de straat, buurt, wijk of stad erop vooruit gaat.
 • De activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt heeft geen commercieel doel.
 • De aanvraag is ingediend en ondertekend door inwoners van Nieuwegein.
 • Minimaal één inwoner uit Nieuwegein is/blijft betrokken bij de uitvoering en voortzetting van de activiteit.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten van de activiteit.
 • De 50% eigen financiering is op het moment van de subsidieaanvraag bijeen gebracht of formeel toegezegd.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?”

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met het digitale duurzaamheidsloket (duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl) of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030. U kunt ook langskomen bij het fysieke Duurzaamheidsloket in het Vrijwilligershuis (Boogstede 12).