Subsidie Duurzame initiatieven

Heeft u een goed idee voor een gezondere leefomgeving? De gemeente ondersteunt uw initiatief graag.

Wij willen samen met u werken aan een energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Daarom ondersteunen we groene en duurzame initiatieven. U kunt er zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met uw buren.

 • U krijgt maximaal de helft van de kosten vergoed. De andere helft moet u zelf bij elkaar brengen. Dit heet ook wel cofinanciering.
 • Aanvraag indienen tussen 12 en 24 weken voordat uw initiatief begint.
 • De totale subsidiepot in 2024 is € 20.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen voor een duurzaam of groen initiatief. Uw idee moet passen bij de doelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de stad, energiebesparing, minder afval of duurzaam vervoer. Een aantal voorbeelden:

 • Een gezamenlijke buurttuin.
 • Een experiment om in een woongroep samen slim afval te scheiden of te verminderen.
 • Een manier om via het wijkplatform spullen uit te lenen en opnieuw te gebruiken.
 • Samen met de buren energie besparen.
 • Samen met een ondernemer in de buurt energie opwekken of opslaan.
 • Een nieuwe groene en duurzame activiteit in de buurt.
 • Een activiteit op school om water te leren besparen of afval te recyclen.
 • Energie besparen op de sportvereniging.
 • Een tiny forest vlakbij school, een buitenklas of het vergroenen van het schoolplein.

Er is meer mogelijk dan alleen deze opsomming. Twijfelt u of u subsidie kunt krijgen? Neem contact op met het Duurzaamheidsloket.

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan via het online aanvraagformulier. Stuur ook een begroting mee. 

Direct aanvragen

Begrotingsformulier (ods, 7 KB)

Let op: dien uw aanvraag op tijd in: tussen 12 en 24 weken voordat uw initiatief begint.

Wat is de maximale subsidie?

Deze subsidie gaat uit van cofinanciering. U moet minimaal 50% van wat nodig is zelf bij elkaar brengen. De subsidie is maximaal 50% van de kosten.

De subsidie is minimaal € 100 en maximaal € 5.000.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner of ondernemer in de gemeente Nieuwegein.
 • Het initiatief draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Uw straat of buurt moet erop vooruit gaan.
 • Het initiatief heeft geen commercieel doel.
 • Minimaal 1 inwoner uit Nieuwegein is of blijft betrokken bij de uitvoering en voortzetting van het initiatief.
 • De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten.
 • De overige 50% is op het moment van de subsidieaanvraag bij elkaar gebracht of officieel toegezegd.
 • De totale subsidiepot in 2024 is € 20.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.