Praat met de raad

Heeft u een mening over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert? Wilt u iets onder de aandacht van onze raadsleden brengen? Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen.

Inspreken

U heeft een idee voor de stad. Of u vindt dat er iets moet veranderen. Staat dit onderwerp nog niet op de agenda van de raad? Dan bent u welkom tijdens de inspraakronde. De inspraakronde is bedoeld om inwoners het woord te geven over een onderwerp dat nog niet op de agenda staat.

Meespreken

Ziet u een onderwerp op de agenda staan dat belangrijk voor u is? En heeft u hier een duidelijke mening over? Laat dan van u horen. Meespreken kan tijdens de Avond voor de Stad en is vooral bedoeld voor inwoners op wie het onderwerp directe invloed heeft.

Intermezzo

Bent u bezig met een mooi project? Organiseert u iets in Nieuwegein? Tijdens het intermezzo kunt u de gemeenteraad hierover vertellen. De raadsleden verlaten dan kort de raadzaal om naar u te luisteren. Het intermezzo is een luchtig en informeel moment. Het is niet bedoeld om de raad ergens van te overtuigen.

De griffie stuurt u een standaard ontvangstbevestiging. De informatie in uw e-mail wordt op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) voor de eerstvolgende raadsvergadering gezet. Dat gebeurt anoniem: uw naam en adres staan er niet bij. De lijst wordt elke vrijdag bijgewerkt. Zo hebben raadsleden genoeg tijd om de ingekomen stukken door te nemen.

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand op een donderdagavond. De LIS sluit op de vrijdag voor de raadsvergadering. Stukken die daarna binnenkomen, gaan mee op de lijst van de volgende vergadering.

Afhandeling van ingekomen stukken

De gemeenteraad beantwoordt nooit zelf de ingekomen post. De griffie bepaalt in eerste instantie binnen welke categorie uw stuk valt. Wanneer de gemeenteraad het hier niet mee eens is, kunnen ze uw stuk naar een andere categorie verplaatsen. Als de gemeenteraad dit besluit, wordt dat aangegeven in de besluitenlijst. U vindt deze vergaderingen op de website van de gemeenteraad.

Ingekomen stukken worden in een categorie geplaatst:

 • Categorie 1: voor kennisgeving aan te nemen. De gemeenteraad leest de informatie, u krijgt geen antwoord.
 • Categorie 2: uw e-mail gaat over een voorstel dat op de agenda van de raad staat. De inhoud wordt meegenomen bij de behandeling van het voorstel. Raadsleden kunnen uw input dan gebruiken om het besluit aan te vullen of te veranderen.
 • Categorie 3: het college pakt uw e-mail verder op. Zij sturen u een antwoord. Dat antwoord wordt ook aan de gemeenteraad gestuurd.
 • Categorie 4: het college adviseert de raad.
 • Categorie 5: het college informeert de raad. Bijvoorbeeld bij een moeilijk onderwerp waar de raad eerst meer over wil weten van het college.
 • Categorie 6: bespreken in een Avond voor de Stad.

De volgende ingekomen stukken worden niet behandeld:

 • Reclame-uitingen
 • Nieuwsbrieven
 • Tijdschriften
 • Uitnodigingen
 • Stukken aan individuele raadsleden of raadsfracties
 • Anonieme brieven

Andere ingekomen stukken worden door de griffie beoordeeld.