Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De inwoners van Nieuwegein kiezen iedere 4 jaar 33 raadsleden uit hun midden, die samen de gemeenteraad vormen. Daarbinnen zijn verschillende samenwerkingsverbanden (fracties). Samen vertegenwoordigen deze leden alle inwoners en de belangen van Nieuwegein.

Welke taken heeft de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke rollen:

  1. Vertegenwoordigen: raadsleden treden op namens de inwoners.
  2. Kaderstellen: de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De gemeenteraad stelt vervolgens ook geld beschikbaar voor de uitvoering van dit beleid (programmabegroting). Ook geeft ze het college voorwaarden mee waaraan het beleid moet voldoen. De gemeenteraad neemt verder nog besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  3. Controleren: de gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van de afgesproken raadsbesluiten.

Alle informatie over de gemeenteraad en de raadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad. Hier vindt u ook alle vergaderdata en kunt u de vergaderstukken raadplegen.

Gemeenteraad-app

Naast de website is er ook een app waarop u alle vergaderdata en stukken kunt raadplegen. U kunt de gemeenteraad-app  downloaden via de App-store.

Er verschijnt een scherm waarin u de volgende gegevens moet invullen:

  • Site: Nieuwegein
  • Wachtwoord: burger
  • E-mailadres: burger
Raadzaal in het Stadshuis

Website van de raad

Op de website van de gemeenteraad (iBabs) vindt u de agenda, documenten en kunt u live meekijken met vergaderingen.

Kijk live mee