Wat speelt er in de raad?

Donderdag 20 juni as. is het weer tijd voor de raadsvergadering. De gemeenteraad neemt dan besluiten over de onderwerpen waarover de afgelopen tijd al gesproken is. Deze donderdag zijn dat onder meer het burgerberaad, bouwplannen in City en Blokhoeve en de nieuwe huisvestingsverordening.

Na donderdag is het tijd voor de financiële cyclus. Daarin wordt de Kadernota voorbereid en vastgesteld. In de Kadernota ligt in grote lijnen vast hoe in 2025 het geld in Nieuwegein verdeeld gaat worden. Het is eigenlijk een soort richtlijn voor de begroting, die in november wordt vastgesteld. Dat betekent dat de Nieuwegeinse politieke partijen tijdens de financiële cyclus ideeën kunnen inbrengen voor het Nieuwegeinse beleid en er hun oordeel over kunnen geven.

Met andere woorden: de financiële vergaderingen gaan niet alleen over geld, ze gaan over ideeën voor onze stad. Meer informatie over de precieze onderwerpen en de livestream? Bekijk dan snel onze eigen website via de knoppen hieronder.

Meepraten

U bent van harte welkom uw gezicht te laten zien tijdens een Avond voor de Stad en deel te nemen aan de gesprekken. Hiervoor zijn verschillende vormen:

  • Inspreken. U wilt uw mening geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat en daarmee de raad overtuigen. Als inspreker doet u uw verhaal in de Raadzaal. Geïnteresseerde raadsleden kunnen daarna contact opnemen om samen met u over dit onderwerp door te praten en eventueel een plan te maken. Inspreken kan op de momenten dat er een inspraakronde op de agenda staat. De eerstvolgende inspraakronde is op 1, 8 of 15 februari. De precieze datum wordt bekendgemaakt op 18 januari.
  • Meespreken. U ziet een onderwerp op de agenda staan waarover u uw mening wilt geven. Dit kan alleen bij onderdelen die ingepland staan als Dialoog met de Stad. Wilt u over een ander agendapunt uw mening geven? Stuur een mail aan de griffie.
  • Intermezzo. U bent lid van een organisatie of initiatief uit de stad en wilt de gemeenteraad hiermee laten kennismaken. Het intermezzo is informatief en enthousiasmerend. U heeft geen directe verzoeken aan de raad, maar wilt zich gewoon eens voorstellen.

U kunt contact opnemen via griffie@nieuwegein.nl voor verdere vragen of om zich op te geven voor een van deze onderdelen.