Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad bestaat uit 33 leden, die verdeeld zijn over 11 fracties (politieke partijen). De gemeenteraad heeft officieel 3 taken:

  1. De inwoners van Nieuwegein vertegenwoordigen.
  2. Op hoofdlijnen het beleid van de gemeente bepalen. De raad neemt daarnaast besluiten over financiën, regelingen en gemeentelijke wetten (verordeningen).
  3. Het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering van de besluiten.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke week op donderdagavond. Dat betekent niet dat er elke week besluiten genomen worden. Dat hoeft namelijk maar 1 keer per maand, tijdens de Raadsvergadering. Tijdens alle andere vergaderingen wordt de Raadsvergadering voorbereid. We noemen zo’n voorbereidende vergadering de Avond voor de Stad.

Tijdens de Avond voor de Stad kunnen er ook gasten langskomen. Een wethouder gaat bijvoorbeeld met de raad in gesprek of een ambtenaar komt iets vertellen.

Bekijk onderwerpen van deze maand

Commissies

  • Auditcommissie
  • Commissie bestuurlijke vernieuwing (tijdelijk)
  • Presidium
  • Rekenkamercommissie
  • Werkgeverscommissie