Ideeënmarkt 2023

De ideeënmarkt is een avond waarop inwoners hun idee voor Nieuwegein presenteren aan de raadsleden. Het gaat om ideeën waardoor de stad nog mooier, leuker of levendiger wordt. Is het idee haalbaar en zijn de raadsleden enthousiast? Dan wordt het idee echt uitgevoerd.

De eerste ideeënmarkt was op 18 april 2023. In het Stadshuis stonden inwoners achter een kraampje, waar ze in gesprek gingen met de raadsleden over hun idee. Er zijn die avond 48 ideeën gepresenteerd en besproken.

Alle ingediende ideeën vindt u hieronder. Meer informatie over de ideeën vindt u op de website van de gemeenteraad.

 1. Lichamelijke, mentale en financiële gezondheid voor jongeren in Nieuwegein
 2. Speelveldje Vreeswijk verfraaien
 3. Een omheind hondenveld
 4. Speeltuinen in Hoogzandveld verbeteren
 5. Vervangingsbudget voor geplaatste objecten van bewonersinitiatieven
 6. Regenwater terug in de grond in een groene omgeving
 7. Boekbare studieruimtes 7 dagen in de week
 8. Beter bruikbare manifestatie-ruimte in het amfitheater bij het Stadshuis door het aanbrengen van een overkapping
 9. Reconstructie Herenstraat 1 t/m 50 en Het Sluisje
 10. Meer hanging baskets
 11. Groene kruising Guido Gezellehove
 12. Nieuwe bewoners welkom heten en inspireren om hun nieuwe huis energiezuinig en hun tuin klimaatvriendelijk te maken
 13. Bijeenkomst nieuwe bewoners (wat is er te doen?)
 14. Klimaatvriendelijke tuin: uitdragen sociale norm van 1/3 tegels en 2/3 groen
 15. Tuinadvies om de tuin klimaatvriendelijk te maken
 16. Bedrijfsafval maatschappelijke organisatie gratis ophalen en afleveren bij de milieustraat
 17. Een rechtstreekse verbinding tussen de binnenstad en het Natuurkwartier
 18. Haven in Fokkesteeg
 19. Een toegankelijke poldermolen in het Natuurkwartier
 20. Prullenbakken waar rollen poepschep-zakjes in zitten op tactische plekken
 21. Eerstehulppost met AED
 22. Grauwe gebouwen beschilderen
 23. Gesloten afvaltrechters voor flesjes en blikjes
 24. Elke dag gratis driegangenmenu Robin Food
 25. Tuintjes rondom afvalbakken
 26. Culturen-tafel
 27. Wat is het geluid van Nieuwegein? Een geluidstour door de wijken
 28. Openluchtbioscoop
 29. Verplaatsing voetgangersbrug over de Doorslag
 30. Raamvertelling ontstaan van Jutphaas
 31. Herstart van een politiek café
 32. Grote speeltuin/ontmoetingsplek
 33. Nieuwegein knalplasticvrij
 34. Meer invalidenparkeerplaatsen rond City
 35. Meer seniorenwoningen
 36. Een groene golf op de S15
 37. De gemeente moet bij opmerkingen en klachten van inwoners over diensten die de gemeente heeft uitbesteed niet de inwoner doorverwijzen naar die andere dienstverlener, maar deze zelf doorgeven
 38. Geluidswerende maatregelen voor appartementencomplex aan de Hagestede tegen overlast van de A.C. Verhoefweg
 39. Een echte speeltuin in Nieuwegein
 40. Particuliere laadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk maken in de publieke ruimte
 41. Bioscoop
 42. Toiletten bij tramhalte
 43. Borden langs de waterkant om pleziervaart te waarschuwen voor roeiers
 44. Banken bij Rooster’s
 45. Dansschool de Ruïne opknappen en jeu-de-boulesbaan aanleggen
 46. Voorzieningen groenvoorziening bij SBO de Evenaar
 47. Urban sportzone, skeeler/skatebaan
 48. Queer zwemmen

* Muziek *

* Applaus van bezoekers *

Burgemeester Frans Backhuijs: "Dit de eerste keer dat de raad de ideeënmarkt organiseert. En het is wat dat betreft ook gewoon een uitdaging omdat het helemaal nieuw is. En dan is het denk ik wel mooi om te kijken of het inderdaad gaat lukken wat het idee erachter is."

* Muziek *

Gespreksleider Savimby Lansdorf: "Nou wat dit voor mij een heel mooie avond maakt is sowieso het initiatief van de mensen dat ze nemen. Dat ze bij elkaar durven te komen. Dat ze ook de moeite nemen om te komen. En dat ze zichzelf laten zien. Dat ze eigenlijk hun idee niet wegstoppen, maar dat ze hun idee naar voren willen brengen en dat willen communiceren met elkaar. Ja dat vind ik het mooiste van deze avond."

* Muziek *

Indiener van een idee: "Ik vind het leuk hier te mogen zijn. Het is voor mij nieuw eigenlijk om en plein public gewoon mijn idee te pitchen."

 * Muziek *

Raadslid Hanny Plomp-van Rheenen: "Het meest bijzondere is toch wel de gesprekken met de inwoners met de raadsleden. Dus de inwoners naar de politiek toe, naar de raadsleden toe. Dat maakt het echt wel heel bijzonder."

 * Muziek *

Moties

Tijdens de raadsvergadering van 23 september zijn in totaal 19 moties aangenomen die voortkwamen uit de ideeënmarkt. De indieners van de moties zijn op de hoogte gebracht van de uitslag. Bekijk de resultaten op de website van de gemeenteraad (scrollen naar agendapunt 7).

Evaluatie

De werkgroep ideeënmarkten heeft inmiddels een evaluatie gehouden. Hierbij is gevraagd om input van indieners van ideeën, medewerkers van de gemeente, raadsleden en wethouders. Naar aanleiding van alle input heetf de werkgroep een raadsbrief geschreven met adviezen voor het vervolg. Lees die raadsbrief via deze link.

De komende tijd zal de raad hard werken om de ideeënmarkt van 2023 goed af te sluiten en de indieners van ideeën op de hoogte te houden van de ontwikkeling en uitvoering van hun motie.

Van ideeënmarkt naar uitvoering

Ideeënmarkt

U presenteert tijdens de ideeënmarkt uw idee aan de Nieuwegeinse raadsleden

Voorkeur ideeën

Raadsleden bepalen welke ideeën ze interessant vinden

Is het haalbaar?

We kijken nog eens of het idee echt mogelijk is

Motie schrijven

Raadsleden schrijven samen met u een voorstel aan de gemeenteraad

Raad bespreekt uw idee

Uw idee wordt besproken in de gemeenteraad en er wordt over gestemd

Raad gaat akkoord

Raadsleden stemmen met uw idee in

Opdracht aan het college

De raad geeft het college de opdracht om het idee uit te voeren

Uitvoering

Uw idee wordt uitgevoerd. U wordt op de hoogte gehouden.