Ideeënmarkt

  • 18 april 2023, vanaf 19.30 uur
  • Stadshuis, begane grond

Heeft u een idee om onze gemeente nog mooier, leuker, levendiger of op een andere manier beter te maken? De Nieuwegeinse raadsleden zijn erg benieuwd naar uw ideeën en hebben budget om deze uit te voeren. Dien uw idee in en ga op 18 april met de Nieuwgeinse raad in gesprek op de ideeënmarkt.

Is uw idee haalbaar en willen de raadsleden ermee aan de slag? Dan wordt het idee echt uitgevoerd!

Idee indienen

U kunt uw idee indienen door onderstaand formulier in te vullen. Daarna nemen wij contact op voor meer informatie. En om verder over uw idee te praten, als u dat wilt.

Idee indienen

Welke ideeën zijn geschikt?

Uw idee mag overal over gaan, maar het is wel belangrijk dat de gemeenteraad over de uitvoering van het idee gaat. Zo valt een losse stoeptegel of verbreding van de A2 niet onder de verantwoordelijkheid van de raad. Een blindenpad in het park of een jeu de boulesbaan wel!

De gemeenteraad is er voor alle inwoners van Nieuwegein. Uw idee moet iets zijn waar alle inwoners van Nieuwegein (of een bepaalde buurt) van kunnen profiteren. Het is dus niet de bedoeling dat u een idee indient om uw eigen tuin mooier te maken.

Het is goed om na te denken of uw plan wel echt uitgevoerd kan worden. Er is budget om ideeën van onze inwoners uit te voeren, maar natuurlijk is dat budget een keer op. Verder zijn er regels waar de gemeente zich aan moet houden. Ook is het belangrijk om niet de verwachting te hebben dat uw plan direct na de avond uitgevoerd gaat worden. Dat kan enige tijd duren. Tot slot is het belangrijk dat de raad er niet kort geleden al een besluit over genomen heeft.

Twijfelt u nog over uw idee? Neem dan contact op met de griffie.

Hoe werkt de avond zelf?

Tijdens de ideeënmarkt op 18 april gaat u in gesprek met de raadsleden. U legt uit waarom nou juist uw idee belangrijk is om uit te voeren. U hoeft uw idee dus niet voor een groep te presenteren.

Na de avond

Als één of meerdere raadsleden enthousiast worden over uw idee, nemen zij contact met u op. U gaat dan samen een 'motie' schrijven. Een motie is een officieel voorstel waarmee uw idee wordt besproken in een vergadering van de gemeenteraad. De motie wordt nog eens op haalbaarheid gecontroleerd en daarna officieel ingediend in de gemeenteraad.

Als een meerderheid van de gemeenteraad de motie steunt, krijgt de gemeente de opdracht om uw idee uit te voeren. Wees er wel van bewust dat de uitvoering even kan duren, afhankelijk van het idee. Natuurlijk houdt de gemeente u op de hoogte.

Inspiratie opdoen

De gemeente Nieuwegein organiseert voor de eerste keer een ideeënmarkt, maar het concept bestaat op meer plekken. Bekijk hieronder ingediende ideeën bij andere gemeenten ter inspiratie: