Tellers gezocht

Donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor die dag zoeken wij (reserve)tellers die ’s avonds op het stembureau helpen bij het tellen van de stemmen. Lijkt het u leuk om mee te helpen met de verkiezingen? Meld u aan!

Direct aanmelden

Wat wordt er van u verwacht?

  • U bent om 20.45 uur aanwezig op het stembureau en meldt zich bij de voorzitter.
  • U helpt bij het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter.
  • U zorgt met de andere stembureauleden voor het correct verpakken en verzegelen van de stembiljetten na het einde van de stemming op het stembureau, zoals dat staat in de Kieswet.
  • U bent klaar met de taak wanneer alle stemmen zijn geteld en het stembureau is opgeruimd. Dit kan na middernacht zijn.

Het is mogelijk dat u op de reservelijst wordt geplaatst. Een reserve-teller kan voor of tijdens de verkiezingsdag (dit kan ook nog ’s avonds zijn) opgeroepen worden.

Voorwaarden

  • Op de verkiezingsdag (6 juni) bent u 18 jaar of ouder.
  • U volgt een korte digitale training over het telproces.

Vergoeding

Bij plaatsing ontvangt u een vergoeding van € 55.