Leren van rekenkameronderzoek in Animatie

De rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd met het doel om bij te dragen aan een verdere versterking van het lokaal bestuur in Nieuwegein. Hiervoor is het nodig dat de aanbevelingen die op basis van de onderzoeken worden geformuleerd, ook doorwerken in beleid en uitvoering. Om hier zich op te krijgen, heeft de rekenkamercommissie dit onderzoek laten uitvoeren naar de doorwerking van deze aanbevelingen.

Bekijk hier de film over de doorwerking van de rekenkameronderzoeken.