Subsidie groene daken

De subsidiepot voor 2021 is leeg.
Heeft u interesse in de subsidieronde van 2022? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl. Wij geven u een seintje zodra er weer geld in de subsidiepot zit.

Is uw dak aan vervanging toe en vraagt u zich af of een groen dak een optie is? Of wilt u uw dak een groene uitstraling geven? Dan willen we u graag informeren over de subsidie groene daken.

De gemeente wil Nieuwegein graag groener en klimaatbestendiger maken, zodat we de stad leefbaar houden ondanks de lange warme perioden en extreme regenbuien die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Dat kunnen we niet door alleen de openbare ruimte aan te passen.

Daarom stimuleren we inwoners, ondernemers en organisaties om ook een bijdrage te leveren. En een groen dak is dubbel winst: het maakt de stad groener en klimaatbestendiger, maar levert ook de gebruiker direct veel op.

De aanleg van een groen dak kost wat, maar een groen dak heeft ook veel voordelen, bijvoorbeeld:

 • Uw dak gaat langer mee en hoeft minder vaak gerepareerd/vernieuwd te worden.
 • Het zorgt voor verkoeling als het lang warm weer is.
 • Het helpt wateroverlast voorkomen doordat het na een heftige regenbui water opslaat en langzaam afvoert.
 • Het maakt uw woning en omgeving groener en mooier.
 • Het zuivert de lucht in uw directe omgeving.
 • Het dempt het geluid van harde regen- en hagelbuien.
 • Het verhoogt de energieproductie van zonnepanelen.
 • Het kan zorgen voor meer biodiversiteit in uw buurt.

U (inwoner of ondernemer uit Nieuwegein) kunt een subsidie aanvragen voor een groen dak, te weten: de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting.

U kunt geen subsidie aanvragen voor: het aanpassen van de dakconstructie, de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag en de kosten die verband houden met de aanvraag van eventuele benodigde vergunningen.

Onderzoek voordat u een groen dak aanlegt of uw dak geschikt is. Een groen dak is bijvoorbeeld in sommige gevallen zwaarder dan een ‘gewoon’ dak.

Hieronder een aantal tips en vuistregels:

 • De gemeente heeft een digitaal bouwarchief waar bijna altijd wel de bouwtekeningen en constructiegegevens van uw woning of pand terug te vinden zijn. Lees hier hoe u uw bouwtekeningen en constructiegegevens van uw woning of bedrijfspand kan opvragen bij het Omgevingsloket van de gemeente.
 • Om de bouwtekeningen en constructiegegevens te interpreteren is enige bouwkundige kennis nodig. Tip: raadpleeg hiervoor een bouwkundige in uw netwerk, bijvoorbeeld in uw familie of wijknetwerk.
 • Sommige leveranciers van groene daken hebben ook de kennis in huis om te bepalen of uw dak geschikt is voor groen. Tips: raadpleeg bij voorkeur altijd een onafhankelijk bouwkundig adviseur en/of zorg ervoor dat u werkt met een leverancier die is aangesloten bij een branchevereniging.
 • Meestal wordt een groen dak aangelegd op een plat dak, maar daken met een hellingshoek tot 45 graden zijn in de meeste gevallen ook geschikt.
 • Meer vuistregels vindt u op Groendaken.net.

U kunt maximaal de helft van de kosten van uw groen dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,- per aanvraag. Uw aanvraag moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak bevatten. In 2021 is de totale subsidiepot € 40.000,-.

De subsidiepot voor 2021 is leeg. Heeft u interesse in de subsidieronde van 2022? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl. Wij geven u een seintje zodra er weer geld in de subsidiepot zit (in december).

De belangrijkste regels zijn:

 • U moet de aanvraag doen voordat de aanleg van het groene dak is gestart.
 • Als u start met de werkzaamheden voordat wij een beslissing hebben genomen, ligt het risico voor het ontvangen van geen of minder subsidie bij u. 
 • U bent inwoner of ondernemer in de gemeente Nieuwegein.
 • Bent u huurder? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar/verhuurder.
 • Het groene dak wordt aangelegd op een gebouw dat is geregistreerd in de BAG.
 • De waterberging van het groene dak is minimaal 25 liter per vierkante meter. De meeste groene daken voldoen hieraan. Kijk hiervoor goed naar de kenmerken van het vegetatiepakket of vraag dit aan de leverancier.
 • U bent geen huurder/gebruiker van gemeentelijk vastgoed.
 • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de Subsidie-pagina onder 'Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?'.

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage voor een groen dak? Neem dan contact op met het Duurzaamheidsloket via duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.