Subsidie Groene daken

Wilt u een groen (begroeid) dak aanleggen? Misschien kunt u subsidie krijgen. Een groen dak heeft veel voordelen. Het maakt de stad bijvoorbeeld groener en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 • U moet de subsidie aanvragen als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd en betaald.
 • Onderzoek eerst of uw dak geschikt is, voordat u met de aanleg begint.
 • Lees de regels en voorwaarden van de subsidie vooraf goed door.
 • Kijk ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is het geval als er een bouwkundige aanpassing nodig is en meestal bij een monument of beschermd dorpsgezicht.
 • Op dit moment zit er nog € 45.161,54 in de subsidiepot groene daken en gevels (4 juni 2024).

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Doe dit als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Stuur ook bewijsstukken mee:

 • Foto van het nieuwe dak.
 • Kopie factuur met materiaal- en arbeidskosten, de omvang van het begroeid oppervlak in m2 en de waterberging van het groene dak in liters per m2.
 • Als u huurder bent: toestemming van de eigenaar van uw woning/pand.
 • Als er een bouwkundige aanpassing nodig is: het registratienummer van de bouwvergunning of een kopie van goedkeuring van de gemeente.
 • Als u een monumentenvergunning nodig heeft: het registratienummer van de vergunning.
 • Betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag, uw rekeningnummer en het rekeningnummer van het uitvoerend bedrijf.
Direct aanvragen

U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen, als u dat liever wilt.

Aanvraagformulier (pdf, 275 KB)

Stuur het formulier en de bewijsstukken naar gemeente@nieuwegein.nl. Opsturen via de post kan ook:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Of kom langs op het Duurzaamheidsloket om samen het digitale formulier in te vullen.

Wat is de maximale subsidie?

U kunt maximaal de helft (50%) van de kosten van uw groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500 per aanvraag.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner of ondernemer in de gemeente Nieuwegein.
 • U vraagt de subsidie aan zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd (maximaal 12 weken geleden) en betaald.
 • U kunt subsidie krijgen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting. 
 • De subsidie geldt niet voor het aanpassen van de dakconstructie, administratieve kosten en vergunningskosten. U kunt ook geen subsidie krijgen voor grind, bladvanger, scheidingsprofiel, transportkosten en andere kosten voor de aanleg van het groene dak.
 • U kunt tegelijkertijd subsidie aanvragen voor 1 of 2 regentonnen of een waterzuil.
 • Bent u huurder? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar of verhuurder.
 • U bent geen huurder of gebruiker van gemeentelijk vastgoed.
 • Het groene dak wordt aangelegd op een gebouw dat is geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Het groene dak is minimaal 6 m².
 • De waterberging is minimaal 25 liter per m². De meeste groene daken voldoen hieraan. Kijk hiervoor goed naar de kenmerken van het vegetatiepakket of vraag dit aan de leverancier.
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

Regels voor subsidie

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.

De aanleg van een groen dak is niet goedkoop. Maar er zijn ook veel voordelen, bijvoorbeeld:

 • Uw dak gaat langer mee en hoeft minder vaak gerepareerd te worden.
 • Het zorgt voor verkoeling als het lang warm weer is.
 • Het helpt wateroverlast voorkomen doordat het na een heftige regenbui water opslaat en langzaam afvoert.
 • Het maakt uw woning en omgeving groener en mooier.
 • Het zuivert de lucht in uw directe omgeving.
 • Het dempt het geluid van harde regen- en hagelbuien.
 • Het verhoogt de energieproductie van zonnepanelen.
 • Het kan zorgen voor meer biodiversiteit in uw buurt.

Het is verstandig om eerst te onderzoeken of uw dak geschikt is. Een groen dak kan bijvoorbeeld zwaarder zijn dan een 'gewoon' dak. Een aantal tips:

 • U kunt uw bouwtekeningen en constructiegegevens opvragen bij het Omgevingsloket van de gemeente via omgevingsloket@nieuwegein.nl.
 • Om de bouwtekeningen en constructiegegevens te begrijpen is enige bouwkundige kennis nodig. Tip: vraag een bouwkundige in uw netwerk, bijvoorbeeld in uw familie of wijknetwerk.
 • Sommige leveranciers van groene daken kunnen ook bepalen of uw dak geschikt is. Tip: vraag een onafhankelijk bouwkundig adviseur en/of kies een leverancier die is aangesloten bij een branchevereniging.
 • Het dak mag niet te steil zijn. Meestal zijn daken geschikt met een hellingshoek tot 45 graden.
 • Meer handige informatie vindt u op Woonbewust.nl.