Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over allerlei zaken binnen het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van uw buurt.

De Adviesraad is van en voor inwoners. De raad komt op voor de belangen van (kwetsbare) inwoners en bestaat zelf ook uit inwoners. Op hun website kunt u alle uitgebrachte adviezen teruglezen.

Naar de website

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo. Deze wetten worden samen het sociaal domein genoemd. Met hun adviezen willen ze eraan bijdragen dat elke inwoner van Nieuwegein zo goed mogelijk kan meedoen.

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen. Vaak is er ook een mondeling overleg met de wethouders. De adviezen en reacties worden naar de gemeenteraad gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van wat er speelt.

Wie zitten er in de Adviesraad?

De Adviesraad bestaat uit 15 inwoners van Nieuwegein. Zij hebben kennis en ervaring met het sociaal domein vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding. De leden zitten verspreid in 4 werkgroepen: