Bedrijven en milieuwetgeving

Gaat u een bedrijf starten? Of wilt u een bestaand bedrijf aanpassen? Dan moet u vier weken van tevoren een melding Activiteitenbesluit doen (type B-bedrijven). Alleen lichte bedrijven zoals winkels, kantoren, scholen hoeven geen melding te doen (type A-bedrijven). In het Activiteitenbesluit  staan de landelijke milieuregels voor uw bedrijf. Sommige (zware) bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel milieu (type C-bedrijven). In de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u ook eerst nagaan of u een melding moet doen of wellicht een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen.

Bedrijven die tot 10.000 kg vuurwerk gaan opslaan, moeten een melding Vuurwerkbesluit doen. Meer informatie vindt u op de website van Infomil waar u ook een meldingsformulier Vuurwerkbesluit kunt downloaden.

Via Omgevingsloket online kunt u controleren of u nog andere vergunningen nodig heeft of kunt u direct de vergunning aanvragen, waaronder de omgevingsvergunning milieu (indien van toepassing).

Heeft u vragen over het activiteitenbesluit? Neem dan contact op met de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefomgeving (TVL) via telefoonnummer: 14 030.
Neem voor vragen over omgevingsvergunningen milieu contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) via telefoonnummer: 030-702 3300 of per e-mail: info@rudutrecht.nl.