Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels samen voor woningbouw, milieu, water, natuur en wegen. Dat noemen we ook wel de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u wat de wet voor u als inwoner of ondernemer betekent.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Heeft u een vergunning nodig omdat u iets wilt veranderen in de leefomgeving? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken. U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een boom kappen of een gezamenlijke moestuin in de buurt starten. Ook als ondernemer moet u aan de Omgevingswet voldoen. Bijvoorbeeld als u een kantoor of winkel wilt beginnen of uitbreiden. 

Onder de Omgevingswet is het makkelijker om een vergunning aan te vragen. U hoeft nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 digitaal loket. Ook wordt bij grote projecten de proceduretijd korter en kunt u makkelijker zelf initiatieven starten. 

Bekijk de animatie hieronder voor meer informatie (de ingangsdatum is niet actueel).

Betrek de buurt bij uw plan

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er bij elk initiatief goed overleg is met de buurt. Zodat mensen niet schrikken als u begint met de verandering. Alle vragen en zorgen heeft u dan al met hen besproken. Daarnaast kunnen mensen uit de buurt u helpen om uw plan beter te maken. Dit noemen we ook wel participatie.

Soms is participatie verplicht. U legt dan bij de vergunningsaanvraag uit hoe u de buurt heeft betrokken. We nemen dit mee in de beoordeling.

In de 'Leidraad voor initiatieven in de fysieke leefomgeving' vindt u een handig stappenplan en tips over waar u op kunt letten. Verder leest u op welk moment welke participatie-inspanningen van u worden verwacht.

Download leidraad (pdf, 5 MB)

Voorbereiding gemeente op de invoering

Voordat de Omgevingswet ingaat, moeten alle overheden veel zaken regelen. Zoals het maken van een omgevingsvisie, omgevingsplan, een participatieleidraad en het verlenen van een omgevingsvergunning.

Omgevingsvisie

Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? In de omgevingsvisie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn. En wat dat betekent voor alle huizen en andere gebouwen, maar ook voor groen, water of wegen. Samen met inwoners, partners en ondernemers werken we aan de toekomst van Nieuwegein.