Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels samen voor woningbouw, milieu, water, natuur en wegen. Dat noemen we ook wel de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u wat de wet voor u als inwoner of ondernemer betekent.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Heeft u een vergunning nodig omdat u iets wilt veranderen in de leefomgeving? Dan krijgt u vanaf 1 juli 2023 met de Omgevingswet te maken. U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een boom kappen of een gezamenlijke moestuin in de buurt starten. Ook als ondernemer moet u aan de Omgevingswet voldoen. Bijvoorbeeld als u een kantoor of winkel wilt beginnen of uitbreiden. 

Onder de Omgevingswet is het makkelijker om een vergunning aan te vragen. U hoeft nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 digitaal loket. Ook wordt bij grote projecten de proceduretijd korter en kunt u makkelijker zelf initiatieven starten. 

Bekijk de animatie hieronder voor meer informatie. De ingangsdatum in de video is niet actueel (2022 is 2023 geworden).

            In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven (zucht) komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2022 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket, en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen...
Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1x aan alle regels getoetst.
En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatief.
Bijvoorbeeld: met uw buren in eigen energieopwekking voorzien.
Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte.
Van een leeg stuk land een speelveld maken.
De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.
De Omgevingswet van 2022: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.
          

Voorbereiding gemeente

Voordat de Omgevingswet ingaat, moeten alle overheden veel zaken regelen. Zoals het maken van een omgevingsvisie, omgevingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn. Samen met inwoners, partners en ondernemers werken we aan de toekomst van Nieuwegein.