Omgevingsplan

Waar mag deze grond voor gebruikt worden? Dat staat vastgelegd in het Omgevingsplan. Mogen er woningen op staan, bedrijven, winkels of horeca? En als er gebouwd wordt, wat zijn dan de regels? U vindt het Omgevingsplan van Nieuwegein in het Omgevingsloket.

Bekijk Omgevingsplan

Op zoek naar een bestemmingsplan van vóór 2024? Kijk dan op Ruimtelijkeplannen.nl.

Wat staat er in het Omgevingsplan?

In het Omgevingsplan staan de regels van de gemeente voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Bijvoorbeeld het bouwen van een woonwijk of het kappen van een boom.

Voor elk gebied vertellen we in het Omgevingsplan wat wel en niet mag. Bijvoorbeeld wonen, recreëren of een café openen. Dit doen we door de verschillende belangen af te wegen. Niet voor elk gebied hoeven we precies te bepalen wat er komt. We kunnen ook kiezen voor een algemene beschrijving met voorwaarden.

Iedereen moet zich aan de regels uit het Omgevingsplan houden. Niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Afwijken van het Omgevingsplan

U heeft een omgevingsvergunning nodig om te mogen afwijken van het Omgevingsplan. Bent u bijvoorbeeld van plan om een uitweg aan te leggen, maar past dit niet binnen het Omgevingsplan? Dan moet u 2 omgevingsvergunningen aanvragen: voor de uitweg zelf én om te mogen afwijken van het Omgevingsplan. U kunt de aanvraag indienen op het Omgevingsloket. We maken dan een afweging van de belangen en beslissen of u de vergunning wel of niet krijgt.

De gemeente controleert bij alle vergunningaanvragen of ze binnen het Omgevingsplan passen. Als dit niet het geval is, krijgt u daar dus altijd bericht over.

Reageren op een wijziging

U kunt reageren op een wijziging in het Omgevingsplan. Dat kan nadat de vergunningaanvraag voor het plan is gepubliceerd op Overheid.nl. U kunt digitaal, schriftelijk of mondeling reageren, binnen een bepaalde periode. Daarna bekijkt de gemeente alle binnengekomen reacties. Zo kunnen we onze plannen verbeteren, voordat ze officieel worden vastgesteld.

Reageren op een voorontwerp

Als u op een voorontwerp reageert, heet dit 'inspraak'.

Inspraak geven

Reageren op een ontwerp

U kunt ook (of opnieuw) reageren als er een ontwerp is gemaakt. U reageert dan op het ontwerpbesluit. Een reactie op een ontwerpbesluit heet een zienswijze. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit speciaal vermeld. 

Zienswijze indienen