Omgevingsvisie

Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? Het antwoord op deze vragen leest u in de omgevingsvisie.

Bekijk omgevingsvisie (pdf, 41 MB)

Waar gaat de omgevingsvisie over?

In de omgevingsvisie staat wat voor stad we in 2040 willen zijn en wat we gaan doen om dat te bereiken. Dit beschrijven we aan de hand van verschillende ambities en keuzes over de fysieke leefomgeving. Of beter gezegd: alles wat u in Nieuwegein om u heen ziet, voelt en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook aan groen, water of wegen.

Wat betekent dit voor mij?

U kunt de omgevingsvisie gebruiken:

  • Als u wilt weten wat de plannen voor de toekomst zijn voor Nieuwegein.
  • Als u een idee of plan heeft en wilt weten of het aansluit bij de doelen van de gemeente.

Heeft u een plan om Nieuwegein veiliger, gezonder of duurzamer te maken? De gemeente denkt graag met u mee

Hoelang is de omgevingsvisie geldig?

De omgevingsvisie geeft een beeld van waar we naartoe willen. Maar we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. De visie wordt daarom aangevuld of aangepast als dat nodig is. De huidige omgevingsvisie is op 1 april 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Met en voor de stad

De omgevingsvisie is gemaakt met en voor de stad. Inwoners, ondernemers en ketenpartners hebben eraan meegedacht. Dat gebeurde in 2019 en 2020 met onder andere bijeenkomsten, gesprekken op de weekmarkt, een digitale vragenlijst en de 'Dag van de omgevingsvisie’. In de omgevingsvisie kunt u meer lezen over hoe we hem hebben gemaakt.

Onderdeel van de Omgevingswet

Het vaststellen van de Nieuwegeinse omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet verving op 1 januari 2024 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water.