Grondverzet particulieren

U mag als particulier uw schone tuingrond afgraven en verplaatsen. Maar u mag deze niet storten op openbaar terrein of ergens anders. U kunt als inwoner van Nieuwegein de schone grond tot een maximum van 2 m³ per dag naar het gemeentelijk aanbiedstation brengen. Daar moet u voor betalen. In de Afvalstoffenheffingverordening vindt u wat het kost om grond te brengen. Deze voorziening is niet bedoeld voor bedrijven.

Afvalstoffenheffingverordening

Krijgt u wat grotere hoeveelheden grond vrij, bijvoorbeeld wanneer u een aanbouw laat zetten? Dan kunt u de grond door een daartoe bevoegd bedrijf laten afvoeren. Misschien is dat de aannemer die voor u aan de slag gaat. De kosten van de afvoer en verwerking van de vrijkomende grond hoort uw aannemer in zijn offerte op te nemen. Overtollige grond is een afvalstof, net zoals het puin van een gesloopt schuurtje. Dit moet de aannemer naar een erkend verwerker brengen.

Verontreinigde grond mag u niet zelf afvoeren en ook niet naar het gemeentelijk aanbiedstation brengen. Schakel in dat geval een gespecialiseerd bedrijf in.

Twijfelt u of de vrijkomende grond wel schoon is? Neem dan contact op met de gemeente via bodem@nieuwegein.nl. Wij schatten voor u in wat de kwaliteit van de vrijkomende grond is. Dit doen we aan de hand van de bij ons beschikbare gegevens. Het blijft echter een inschatting, we kunnen daarom geen verklaring afgeven over de grondkwaliteit.