Decoratief beeld: Dierenweide in Nieuwegein

In gesprek over de dierenweides

Van 13 tot en met 17 november hebben we waardevolle gesprekken gevoerd bij de dierenweides. De inbreng van ruim 90 bewoners over hoe de dierenweides worden ervaren, suggesties om het voeren van dieren te vermijden en de bereidheid om bij te dragen, is van grote waarde geweest. We danken iedereen voor de betrokkenheid!

Nu gaan we alle ontvangen ideeën en suggesties verzamelen en analyseren. Daarna brengen we op deze pagina een verslag uit van de week.

We willen graag dat de dierenweide een plek is waar iedereen van kan genieten. Als u vragen heeft over de dieren, hun welzijn of suggesties heeft om het voeren van de dieren tegen te gaan, kunt u een Melding Openbare Ruimte (MOR) indienen.

Hoe gaat het met de dieren?

In 3 van de 5 dierenweides staan er geen dieren meer. De dieren die er stonden hebben ernstig overgewicht en zijn overgebracht naar de kinderboerderij om onder strikt toezicht af te vallen. Door het overgewicht kwamen ook andere gezondheidsproblemen aan het licht waardoor we afscheid hebben moeten nemen van 3 schapen, 1 geitje en 1 kalkoen, waarvan 1 schaap is overleden aan inwendige vervetting en van de anderen hun gezondheid zo kwetsbaar was dat er geen perspectief was op herstel. De overige dieren (meer dan 20) worden nu verzorgd op de kinderboerderij. We zien dat de dieren zich herstellen en dat het beter gaat met de gezondheid. Maar dit heeft nog wel tijd nodig.

Sinds 14 november 2023 geldt na vaststelling van vogelgriep weer landelijk een ophok- en afschermplicht. Dit betekent dat we onze vogels moeten afschermen om te voorkomen dat ze in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Hoe kunt u helpen?

We willen allemaal graag dat de dieren terugkeren naar de dierenweides als zij weer gezond zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat hun gezondheid en welzijn gegarandeerd is. Dat betekent concreet dat de dieren alleen gevoerd mogen worden door de beheerder en niet extra gevoerd mogen worden door bezoekers. De vraag is nu wat daarvoor nodig is en welke rol bewoners daarbij kunnen spelen.

Het behoud van de dierenweides en het welzijn van de dieren is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de gehele gemeenschap. Wij hopen dat door samenwerking met bewoners de schoonheid en de waarde van de weides blijven bestaan.

Om deze reden willen we graag in gesprek met bewoners. Op 16 oktober hebben we een eerste gesprek gehad met direct betrokkenen rond de dierenweides. Het verslag van deze middag leest u hieronder.

Beste betrokkenen bij de dierenweides in Nieuwegein, 

Dank voor uw deelname aan de bijeenkomst over de dierenweides in Nieuwegein op 16 oktober 2023. Deze middag gingen we met elkaar in gesprek over de dierenweides. We hebben gesproken over: Waarom zijn de weides leeg? Hoe gaat het nu met de dieren? En wat kunnen we samen doen om te zorgen voor gezonde dieren en het behouden van de dierenweides? Maar ook, wat kunnen we voor alternatieven bedenken als we de gezondheid van de dieren niet kunnen garanderen? En, hoe kunnen we de buurt het beste betrekken bij deze onderwerpen? De gezondheid van de dieren staat voorop en daar zijn we het allemaal over eens.  

Lege weides 

‘Opeens’ waren de weides leeg. Onduidelijkheid, onbekendheid en daarom ook onbegrip. “Ze gaan hier toch niet opeens ook huizen bouwen?” 

Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over de lege weides. Het besluit de dieren te verplaatsen is niet van de één op de andere dag genomen. Al geruime tijd zagen we steeds meer te zware dieren op de weides. De grootste oorzaak: te veel en verkeerde voeding.  

We hebben bij alle 5 de weides borden met teksten en pictogrammen geplaatst, om uitleg te geven waarom de dieren niet gevoerd mogen worden. We zagen een toename van voedsel in de weides die de dieren niet meer opaten. Niet alleen brood, groente en fruit, maar zelfs gebak, snoep en het verpakkingsmateriaal.  

Helaas hadden de borden te weinig effect en is er voor de gezondheid van de dieren besloten hen te verplaatsen naar de kinderboerderij. Op de kinderboerderij is namelijk wel toezicht en zien we precies wat de dieren eten. Dit besluit hebben we ook niet zomaar genomen, maar naar aanleiding van de medische beoordeling van de Universitaire Landbouwhuisdieren praktijk (ULP). 

We hebben afscheid moeten nemen van 3 schapen, 1 geitje en 1 kalkoen, waarvan 1 schaap is overleden aan inwendige vervetting en van de anderen hun gezondheid zo kwetsbaar was dat er geen perspectief was op herstel. De overige dieren (meer dan 20) worden nu verzorgd op de kinderboerderij. We zien dat de dieren zich herstellen en dat het beter gaat met de gezondheid. Maar dit heeft nog wel tijd nodig.  

Pluimvee 

De eenden, kippen en ander pluimvee staan ook niet meer in de dierenweides. Deze dieren hebben naar aanleiding van de vogelgriep twee jaar lang opgesloten gezeten op de dierenweides, wat eigenlijk zeer ongewenst is. Op de kinderboerderij hebben we een beter onderkomen voor de vogels gemaakt en ze hiernaartoe verhuisd. Niet alle dieren konden mee, aangezien de mannetjes pauwen en kalkoenen onderling met elkaar vechten. We hadden ze in eerste instantie op de dierenweides gelaten, maar vanwege klachten en broedsheid hebben we ze toch naar de kinderboerderij verplaatst. We hebben aparte hokken beschikbaar gemaakt voor de dieren. 

Bezoekers 

We begrijpen dat de dierenweides belangrijk zijn voor de buurt. U geeft aan dat de dierenweides regelmatig worden bezocht door gezinnen en grootouders met kleinkinderen. Het brengt mens en dier bij elkaar. Maar u geeft ook aan dat sommige bezoekers voor irritatie zorgen. Hondenbezitters bijvoorbeeld die hun honden laten poepen bij de dierenweides en dit niet opruimen. En buurtbewoners die etensresten aan de dieren geven wegens hun overtuiging om geen eten weg te gooien. Ondanks dat u herhaaldelijk anderen hierop aanspreekt, geeft u aan dat er niet geluisterd wordt en dat men toch blijft overvoeren. 

Zorg 

Het onderhoud werd eerder gedaan door Stichting Nedereind. Per 1 september jl. heeft de stichting deze samenwerking stopgezet.  

Het onderhoud en beheer ligt nu weer bij de medewerkers van de Kinderboerderij. Op de weides is 1 keer per dag een verzorger ter plaatse om de dieren te voeren en te controleren, de rest van de dag is er geen toezicht op de dieren. Er is helaas geen mogelijkheid om een permanente verzorger bij de dierenweides aanwezig te laten zijn. 

U gaf ook aan dat het onderhoud in de lege dierenweides beter kan en wij gaan hiermee aan de slag. 

Kansen en mogelijkheden 

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we toch kunnen blijven genieten van de dieren en ze tegelijk gezond houden? U heeft hiervoor een aantal ideeën aangedragen: 

  • Uitgebreide communicatie via buurtberichten en sociale media; 

  • Duidelijke borden met heldere symbolen; 

  • Mondelinge voorlichting en educatie; 

  • Plaats een hek binnenin zodat de dieren niet bij het voedsel kunnen dat over de hekken is gegooid; 

  • Groenbakken plaatsen, waarbij voedsel een bestemming krijgt; 

  • Beter toezicht/handhaving.  

Wat als de gezondheid van de dieren niet gegarandeerd kan worden en het risico te groot is om ze terug te brengen naar de weides? We hebben kort gepraat over het plaatsen van andere diersoorten in de dierenweides, zoals varkens of gevogelte. Maar hierbij geldt nog steeds dat alle diersoorten niet tegen overvoeding kunnen. 

Ook hebben we het gehad over het behoud van het terrein als natuurlijke ontmoetingsplek zonder boerderijdieren. Maar bijvoorbeeld als buurttuin, voedselbos of in zelfbeheer. De meesten aanwezigen wijzen dit scenario af omdat het juist om de dieren gaat. 

Voorwaarden 

We waarderen dat u, net zoals de gemeente, de dieren een warm hart toedraagt. Dierenwelzijn en het wettelijk kader zijn voor de gemeente de voorwaarden bij het zoeken naar een oplossing. En daarbij zijn we afhankelijk van de buurt. Het is van groot belang dat bezoekers zich bewust zijn van de noodzaak om respectvol om te gaan met de dieren. Daarom wordt van eenieder verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde regels, zoals het niet voeren van de dieren met eigen voedsel. 

Het behoud van de dierenweides is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de gehele gemeenschap. Door samen te werken en ervoor te zorgen dat alle bewoners zich houden aan deze afspraken, kan de schoonheid en de waarde van de weides blijven bestaan. 

Hoe nu verder 

We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage tijdens de bijeenkomst. Samen gaan we voor een gezondere en veiligere omgeving voor de dieren in Nieuwegein. 

Van maandag 13 tot en met 17 november organiseren wij een informatiemiddag bij elk van de 5 dierenweides in Nieuwegein. Hier willen we graag met meer buurtbewoners in gesprek over de dierenweides. Wij zouden het fijn vinden als u daarbij bent om met elkaar verder te bespreken welke kansen en mogelijkheden u ziet voor de dierenweides. En hoe u kunt bijdragen. 

Maandag 13 november van 16:00 – 17:30 uur: de dierenweide in Jutphaas aan het Wenkebachplantsoen 

Dinsdag 14 november van 16:00 – 17:30 uur: de dierenweide in Zuilenstein aan de Van Anrooylaan 

Woensdag 15 november van 16:00 -17:30 uur: de dierenweide in Batau aan de Nedereindseweg 

Donderdag 16 november van 16:00 – 17:30 uur: de dierenweide in Hoog Zandveld aan de Parallelweg/Geindijk 

Vrijdag 17 november van 16:00 – 17:30 uur: de dierenweide in Galecop aan de Galecopperlaan 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met uw wijkcoördinator.