Handhaven: voldoet u aan de wettelijke verplichtingen?

De gemeente Nieuwegein handhaaft samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) de Energie Efficiency Directive (EED) en de Wet milieubeheer. Dit betekent voor u het volgende:

  • EED
    Ondernemingen zijn verplicht om elke 4 jaar een energie-audit te maken. Daarmee brengen ze het energieverbruik in kaart en hebben ze inzicht in de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing. Neemt een bedrijf deel aan de Meerjarenafspraken (MJA) of een green deal, dan voldoet u automatisch aan de verplichting en is een energie-audit overbodig.
  • Wet milieubeheer
    Alle energiebesparende maatregelen die u binnen 5 jaar terugverdient moet u uitvoeren. Per sector is hier een erkende maatregelenlijst voor opgesteld. Bekijk de verplichtingen voor bedrijven op het gebied van energiebesparing via Ondernemersplein.nl.
  • Verplicht energielabel C