Inkoop en aanbesteding

Samen met de inwoners en ondernemers maken we komende jaren Nieuwegein mooier en duurzamer. Als gemeente hebben we daarin een duidelijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor het inkoopbeleid van de gemeente.

Gemeente Nieuwegein heeft het 'Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen (Manifest MVOI)' ondertekend. Daarmee spreken we af dat we niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op het milieu en het sociale vlak. In 'Nieuwegein & inkoop' maken we heldere afspraken over hoe we inkoop inzetten voor onze ambities en geven we uitvoering aan het Manifest MVI. We dagen hierin ondernemers uit om ons goede, eerlijke en duurzame producten, diensten en werken aan te bieden.