Netcongestie

Het elektriciteitsnet in Nieuwegein zit aan de grens van de transportcapaciteit. Vooral in de elektriciteitsspits ’s ochtends (7.00 – 9.00 uur) en ’s middags (16.00 – 20.00 uur). Uitbreidingen of nieuw vermogen voor elektriciteit zijn vooral in deze elektriciteitsspits niet mogelijk tot 2029.

Wat is netcongestie?

Netcongestie betekent dat er een tekort is aan transportcapaciteit over het elektriciteitsnet. Zowel voor afname als voor teruglevering (opwek).

Het landelijke netwerk van TenneT is opgedeeld in meerdere grote 'vlakken'. De regio Utrecht, de Flevopolder en Gelderland is zo’n vlak. In deze regio is het net sterk met elkaar verbonden. In deze regio is er veel afname op het netwerk, terwijl er te weinig netcapaciteit is bij de hoogspanningsinfrastructuur op verschillende plekken in het gebied. Deze netcongestie komt ook in veel andere delen van het land voor.

Wie heeft er last van?

Vooral grootverbruikers van elektriciteit kunnen last hebben van netcongestie. Dat zijn aansluitingen met een capaciteit van meer dan 3 x 80 ampère (ongeveer 55 kW).

Bekijk de stand van de netcongestie op dit moment op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland.

Of bekijk de kaarten van Stedin.

Wat zijn de gevolgen?

Bent u een grootverbruiker? Dan krijgt u van netbeheerder Stedin geen uitbreiding van een bestaande grootverbuikersaansluiting of krijgt u geen nieuwe grootverbruikersaansluiting.

Meldt u zich toch aan bij Stedin hiervoor? Dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er ruimte is op het elektriciteitsnet wordt de wachtlijst afgewerkt op volgorde van aanmelding.

Wat is de oorzaak van netcongestie?

Nederland zit midden in de energietransitie. We produceren en gebruiken steeds meer duurzame energie en fossiele brandstoffen maken plaats voor elektriciteit. De vraag naar ruimte op het stroomnet groeit daarmee ook enorm, waardoor het stroomnet op steeds meer plekken en momenten vol raakt.

Wanneer is er een oplossing?

Een structurele oplossing is er pas rond 2029. Dan komt er weer ruimte met het extra hoogspanningsnet van TenneT. Zie de planning van TenneT (pagina 13)

Wat kan ik doen als ondernemer?

  • Kijken waar u elektriciteit in uw bedrijf kunt besparen. Zo kunt u uw beschikbare capaciteit optimaal inzetten en tegelijk de kosten van het elektriciteitsverbruik verlagen.
  • Zelf elektriciteit opwekken via zonnepanelen of een (kleine) windmolen. En die elektriciteit zelf direct gebruiken of opslaan.
  • Een batterij aanleggen die de elektriciteit van bijvoorbeeld zonnepanelen korte tijd kan opslaan. Daarmee heeft u in de elektriciteitsspits dan extra capaciteit beschikbaar.
  • Met hulp van een Congestie Service Provider kunt u nagaan of u uw elektriciteitsverbruik anders over de dag kunt inzetten. Of dat u met buurbedrijven samen tot een oplossing kunt komen voor uw capaciteitsprobleem. Bijvoorbeeld door samen een energiehub op te richten.

Andere duurzame bronnen voor opwek van elektriciteit ontwikkelen zich snel. Bekijk het overzicht op Rijksoverheid.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?

U kunt zich inschrijven voor de maandelijkse update netcapaciteit van Stedin.