Netwerken en ondernemersverenigingen

Wij organiseren verschillende bijeenkomsten. Hierin staan netwerken en ontmoeten van ondernemers centraal. Dit zorgt ervoor dat de onderlinge samenwerking tussen ondernemers sterker wordt. De gemeente speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van deze verbindingen. Zo organiseren wij bijvoorbeeld ondernemerslunches. Houd hiervoor het laatste nieuws in de gaten. Daarnaast zijn er verschillende Nieuwegeinse ondernemersnetwerken en –verenigingen. We hebben ze hieronder voor u op een rij gezet.

Laatste nieuws

Bedrijvensociëteit De Nieuwe heeft als doel: het bevorderen van de contacten tussen bedrijven in het Nieuwegeinse. Daarbij verenigen zij het nuttige met het aangename. Elke eerste dinsdag van de maand komt de sociëteit bijeen in Green Village (Blokhoeve 7). Bedrijven die in of vanuit Nieuwegein werken en minimaal 5 fulltime werknemers hebben, kunnen lid worden. Kijk voor meer informatie op: www.de-nieuwe.nl. Of stuur een e-mail naar: info@de-nieuwe.nl.

Koninklijke Horeca Nederland is de landelijke vereniging voor horecaondernemers. De vereniging heeft als doel: het creëren van een optimaal ondernemersklimaat binnen haar afdeling en het dienen als klankbord voor ondernemers en overheden. Kijk voor meer informatie u op: www.khn.nl/.

De Ondernemerskring Nieuwegein (OKN) is een business club voor kleine en middelgrote bedrijven uit de regio Nieuwegein. Maandelijks (in principe elke tweede maandag van de maand) is er een bijeenkomst met uiteenlopende thema's. Kijk voor meer informatie op: www.okn-nieuwegein.nl/.

Ondernemers Conferenties Midden-Nederland (OCMN) is een ondernemersnetwerk dat ondernemers verbindt die actief zijn in Midden-Nederland. Hierbij ligt de focus op vertegenwoordigers uit het MKB en Vakspecialisten die onderling en in deze regio zaken willen doen. Met  maandelijkse bijeenkomsten in DownUnder. Het OCMN secretariaat is gevestigd bij het bedrijf EHBOdoos.nl op Laagraven 5d, 3439 LG Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie op: https://ocmn.nl/

 

 

Meer informatie