Reclame-uitingen in Nieuwegein

U heeft in de gemeente Nieuwegein verschillende mogelijkheden om reclame te maken. Bijvoorbeeld via A0-displays, lichtmasten, Europanels en abri’s, billboards, regioboards, informatieborden, spandoeken en banners boven de weg en rotondereclame.

A0-reclame

Wij hebben 150 vaste locaties aangewezen waar u 2-zijdige displays mag plaatsen. Een display heeft 2 vlakken van A0-formaat. De displays hangen op ooghoogte aan de lichtmasten langs de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. De firma Event Support Holland regelt in opdracht van gemeente deze 2-zijdige displays.

U kunt de displays gebruiken voor allerlei doeleinden. Voor zowel commerciële als voor niet-commerciële activiteiten. Wilt u reclame maken voor goede doelen, culturele of liefdadigheidsactiviteiten in de gemeente Nieuwegein? Dan geldt een speciaal laagtarief. Daarnaast krijgt u tot 8 weken voor de start van de campagne voorrang op het gebruik van de displays. Om in aanmerking te komen voor dit laagtarief mag uw activiteit geen winstoogmerk hebben.

In Nieuwegein hebben wij 7 locaties aangewezen als zogenaamde vrije plakplaatsen. Het gaat dan om meningsuitingen en bekendmakingen (artikel 2:42 APV). De plakplaatsen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor commerciële boodschappen (reclame). Iedereen is vrij om op deze plaatsen te plakken. Er is dus geen enkele garantie dat uw boodschap lang blijft hangen. De zuilen worden regelmatig schoongemaakt. Wilt u dat uw boodschap goed zichtbaar is? Neem dan contact op met ROBIN BEST Outdoor Media BV. Dit bedrijf regelt een betaalde campagne waarbij uw boodschap goed zichtbaar is.

U vindt de vrije plakplaatsen op de volgende locaties:
1. Schermerhornpark
2. Prof.Dr. Claylaan
3. Walnootgaarde
4. Brinkwal (bij sportcomplex Merwestein en school)
5. Rapenburgerschans (bij winkelcentrum)
6. Roerdomplaan (bij bushalte en tramhalte Doorslag en winkelcentrum)
7. Ratelaar (bij winkels)

Neem voor meer informatie contact op met:
Event Support Holland
Sanne Damman
Telefoon: (0348)68 93 62
E-mail: sanne@eventsupportholland.nl

Online brochure