Reclame maken

U kunt op verschillende manieren reclame maken in Nieuwegein. De meeste mogelijkheden voor commerciële reclame hebben we uitbesteed aan mediabedrijven. Wilt u iets plaatsen, neem dan contact op met het juiste bedrijf. Voor niet-commerciële informatie op digitale informatieborden of spandoeken kunt u terecht bij de gemeente. Daarnaast zijn er een aantal vrije plakplaatsen.

Reclame maken in Nieuwegein mag alleen via de onderstaande mogelijkheden. Zo willen we wildgroei voorkomen.