Reclame maken

U heeft in de gemeente Nieuwegein verschillende mogelijkheden om reclame te maken. Bijvoorbeeld via A0-displays, lichtmasten, Europanels en abri’s, billboards, regioboards, informatieborden, spandoeken en banners boven de weg en rotondereclame.

A0-displays

Wij hebben 150 vaste locaties aangewezen waar u tweezijdige displays mag plaatsen. Een display heeft 2 vlakken van A0-formaat. De displays hangen op ooghoogte aan de lichtmasten langs de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. ESH Media regelt deze displays in opdracht van de gemeente.

Vrije plakplaatsen

In Nieuwegein hebben wij 7 locaties aangewezen als zogenaamde vrije plakplaatsen. U mag hier alleen meningsuitingen en bekendmakingen plaatsen (artikel 2:42 APV). De plakplaatsen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor commerciële boodschappen (reclame). Iedereen is vrij om op deze plaatsen te plakken. Er is dus geen enkele garantie dat uw boodschap lang blijft hangen. De zuilen worden regelmatig schoongemaakt. Wilt u dat uw boodschap goed zichtbaar is? Neem dan contact op met ESH Media. Dit bedrijf regelt een betaalde campagne waarbij uw boodschap goed zichtbaar is.

U vindt de vrije plakplaatsen op de volgende locaties:

  • Schermerhornpark
  • Prof.Dr. Claylaan
  • Walnootgaarde
  • Brinkwal (bij sportcomplex Merwestein en school)
  • Rapenburgerschans (bij winkelcentrum)
  • Roerdomplaan (bij bushalte en tramhalte Doorslag en winkelcentrum)
  • Ratelaar (bij winkels)