Wanneer u de wens heeft een bedrijf aan huis te starten, is het goed te weten dat gemeente Nieuwegein inwoners een zo groot mogelijke vrijheid geeft om werkactiviteiten in de woning te ontplooien zo lang dit voor de buurt niet tot onredelijke overlast leidt.

Bedrijfsvoering aan huis

Voor bedrijfsvoering aan huis gelden de onderstaande randvoorwaarden:

  • De woonfunctie moet in overwegende mate behouden blijven.
  • Het pand moet er ook in hoofdzaak uit blijven zien als een woning.
  • Maximaal 35% van het bruto vloeroppervlakte van de woning en bijgebouwen, met een maximum 75 m², mag gebruikt worden voor de aan huis verbonden werkactiviteit.
  • Detailhandel en horeca zijn niet mogelijk vanuit huis. Ook mag geen prostitutie plaatsvinden.

Meer over de mogelijkheden van werken aan huis kunt u lezen in de nota 'Aan huis verbonden werk activiteit'.